Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU3

Planerat beslutsdatum: 25 oktober 2017

Nästa händelse: Beredning 26 september 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-26
Justering: 2017-10-17
Trycklov: 2017-10-18
Betänkande 2017/18:CU3
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-24
Debatt i kammaren: 2017-10-25
4

Beslut

Beslut: 2017-10-25