En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd och Ny resegarantilag

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU29

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-06-05
Trycklov: 2018-06-05
Betänkande 2017/18:CU29
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13