Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU27

Planerat beslutsdatum: 7 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-17
Betänkande 2017/18:CU27
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-05
Debatt i kammaren: 2018-06-07
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07