Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 15 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-25
Betänkande 2017/18:CU13
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30