Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU11

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Beredning 30 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-16
Betänkande 2017/18:CU11
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28