Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 1 mars 2018

Nästa händelse: Justering 15 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Betänkande 2017/18:CU10
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01