Politik för gestaltad livsmiljö

Sammansatta civil- och kulturutskottets betänkande 2017/18:CKrU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 maj 2018

Nästa händelse: Beredning 26 april 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-05-15
Trycklov: 2018-05-18
Betänkande 2017/18:CKrU1
3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24