Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU6

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Beredning 25 januari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-23
Betänkande 2017/18:AU6
3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28