Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU16

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-14
Trycklov: 2018-06-15
Betänkande 2017/18:AU16
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-19
Debatt i kammaren: 2018-06-20
4

Beslut

Beslut: 2018-06-20