Riksrevisionens rapporter Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterade utbildning och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning - små regionala skillnader i effekter

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU15

Planerat beslutsdatum: 20 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat