Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU14

Planerat beslutsdatum: 19 juni 2018

Nästa händelse: Beredning 17 maj 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-13
Betänkande 2017/18:AU14
3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19