En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 2 maj 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-04-26
Trycklov: 2018-04-26
Betänkande 2017/18:AU13

Förslagspunkter

1. En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:152.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:152.