Dokument & lagar (11 777 träffar)

Betänkande 2017/18:NU9

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 8
Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:NU9 (pdf, 730 kB)

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2018-02-15 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17 Datum och tid: 2018-02-15 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Vissa elmarknadsfrågor (NU9) Justering Motioner Föredragande: FJ 3. Mineralpolitik (NU10) Justering Motioner Föredragande:

2018-02-15 10:00:00

Yttrande 2017/18:NU4y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU4y Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 18 januari 2017 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:60

2018-02-14

Yttrande 2017/18:NU4y (pdf, 184 kB)

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2018-02-08 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16 Datum och tid: 2018-02-08 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statssekreterare Emil Högberg, Statsrådsberedningen, om förslag till reviderad svensk ståndpunkt

2018-02-08 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2018–02–08 TID 10.00–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:15. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Emil Högberg,

2018-02-08

Utskottsmöte 2017/18:15 Torsdag 2018-01-25 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:15 Datum och tid: 2018-01-25 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Vissa elmarknadsfrågor (NU9) Beredning Motioner Föredragande: FJ 2. Mineralpolitik (NU10) Beredning Motioner Föredragande: RB 3. Fråga om yttrande

2018-01-25 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2018–01–25 TID 10.00–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa elmarknadsfrågor (NU9) Utskottet behandlade motioner om vissa elmarknadsfrågor. Ärendet bordlades. 2 Mineralpolitik (NU10) Utskottet behandlade

2018-01-25

Betänkande 2017/18:NU25


Beredning: 2018-05-22 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:NU24


Beredning: 2018-05-22 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-12 Beslut: 2018-06-13

Betänkande 2017/18:NU23


Beredning: 2018-05-22 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-15 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:NU22


Beredning: 2018-05-22 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-15 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:NU21


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-05 Beslut: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:NU20


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-05 Beslut: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:NU19


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-31 Debatt: 2018-06-05 Beslut: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:NU18


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-24 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30

Betänkande 2017/18:NU17


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-07 Debatt: 2018-06-15 Beslut: 2018-06-19

Betänkande 2017/18:NU16


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-24 Debatt: 2018-05-29 Beslut: 2018-05-30

Betänkande 2017/18:NU15


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-03 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:NU14


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-03 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16

Betänkande 2017/18:NU13


Beredning: 2018-04-19 Justering: 2018-05-03 Debatt: 2018-05-16 Beslut: 2018-05-16