Dokument & lagar (11 684 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:13 Torsdag 2017-12-07 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:13 Datum och tid: 2017-12-07 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel)

2017-12-07 10:00:00

Omröstning 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Votering: betänkande 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 21 Energi Datum: 2017-12-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 13 M 0 0 74 9 SD 0 39 0 7 MP 22 0 0 2 C 0 0 19 3 V 18 0 0 3 L 0 0 16 3 KD 0 0 14 2 - 1 1 0 3 Totalt 141 40 123 45 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:97

Riksdagsskrivelse 2017/18:97 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2017 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2017-12-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:97 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:97 (pdf, 54 kB)

Betänkande 2017/18:NU2

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-11-30 Debatt: 2017-12-11 Beslut: 2017-12-12

Betänkande 2017/18:NU2 (pdf, 678 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Betänkande 2017/18:NU1

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-30 Debatt: 2017-12-11 Beslut: 2017-12-12

Betänkande 2017/18:NU1 (pdf, 785 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2017/18:NU3

Cirka 3,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet energi. Mest pengar går till energiforskning, knappt 1,5 miljarder kronor. 975 miljoner kronor går till energiteknik. Statens energimyndighet får drygt 313 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen godkände regeringens förslag på hur stor elberedskapsavgiften sammanlagt får vara. Riksdagen godkände också det statliga affärsverket Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2018-2020 och Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2018.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2017-11-23 Debatt: 2017-12-06 Beslut: 2017-12-07

Betänkande 2017/18:NU3 (pdf, 812 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-11-30 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12 Datum och tid: 2017-11-30 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1) Justering Prop. 2017/18:1 och motioner Föredragande: CR 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

2017-11-30 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017–11–30 TID 10.00–10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2017-11-30

Utskottsmöte 2017/18:11 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11 Datum och tid: 2017-11-28 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Kapitaltillskott till Postnord AB (NU3y) Justering Prop. 2017/18:39 Föredragande: FJ 3. Anmälan av inko mna skrivelser Föredragande:

2017-11-28 11:00:00

Yttrande 2017/18:NU3y

Näringsutskottets yttrande 2017/18:NU3y Kapitaltillskott till Postnord AB Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 november 2017 att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB. Näringsutskottet

2017-11-28

Yttrande 2017/18:NU3y (pdf, 145 kB)

Näringsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017–11–28 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Kapitaltillskott till Postnord AB (NU3y) Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2017-11-28

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2017-11-23 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2017/18:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10 Datum och tid: 2017-11-23 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Överläggning med statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, om förslaget till en digital portal. 3.

2017-11-23 10:00:00

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 5 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 35 0 0 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 1 0 0 3 Totalt 268 17 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 4 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 2 19 M 0 69 0 14 SD 0 0 35 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 132 115 38 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 3 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 69 0 14 SD 0 0 35 11 MP 21 0 0 4 C 0 17 0 5 V 19 0 0 2 L 0 15 0 4 KD 0 14 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 134 115 36 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 11 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 0 0 35 11 MP 20 0 1 4 C 17 0 0 5 V 1 18 0 2 L 15 0 0 4 KD 14 0 0 2 - 0 0 1 3 Totalt 230 18 37 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Omröstning 2017/18:NU4 Statliga företag

Votering: betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag, förslagspunkt 10 Statliga företag Datum: 2017-11-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 69 0 0 14 SD 35 0 0 11 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 19 0 0 2 L 15 0 0 4 KD 0 14 0 2 - 1 0 0 3 Totalt 271 14 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-11-23

Näringsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017–11–23 TID 10.00–10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med stadsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet,

2017-11-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:67

Riksdagsskrivelse 2017/18:67 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:67 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:67 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2017/18:NU10


Beredning: 2018-01-25 Justering: 2018-02-15