Dokument & lagar (10 192 träffar)

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson båda C Marint skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på en översyn av ansvaret och kostnaderna för städning av stränder på grund av marint skräp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2541 av Rickard Nordin C Olagliga komposter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stryka tillståndskravet för varmkompost i avfallsförordningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I avfallsförordningens paragraf 45 finns


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2526 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över diskriminering som samer utsatts för, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: KU 2018/19:MJU10 2018/19:SkU11 2018/19:TU7

Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Fjällnära skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avverkning i fjällnära skog ska anses som pågående markanvändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström båda C Ökad avskjutning av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad avskjutning av vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vildsvinen ha blivit fler och fler i hela


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6

Motion 2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2510 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2510 av Anders Åkesson och Magnus Ek båda C Fågeln skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en allmän jakttid på skarv bör medges och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska beståndet av skarv uppgår till många tiotusentals


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2510 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2510 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2505 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2505 av Peter Helander och Daniel Bäckström båda C Allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av allemansrätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi föreslår i denna motion en översyn av allemansrättens


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2505 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2505 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2493 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2493 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar en


Utskottsberedning: 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:2493 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2493 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2461 av Lars Beckman M Möjligheten för jägare att jaga med lampa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga möjligheterna för jägare att jaga med lampa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag får endast fast belysning


Utskottsberedning: 2018/19:MJU6

Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2448 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2448 av Mikael Oscarsson KD Myggbekämpning i nedre Dalälven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en väl fungerande bekämpning av översvämningsmygg är en förutsättning för att människor ska kunna leva i nedre Dalälven och att det krävs


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2448 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2448 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2443 av Lars Thomsson C Effekter av torkskador på Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta nivån på och fördelningen av de kommande statliga ersättningarna för torkskadorna under 20192020 och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. C Miljö och grön tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka den gröna skatteväxlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:CU5 2018/19:MJU1 2018/19:MJU10 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU15 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:MJU5,2018/19:MJU7,2018/19:MJU4 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:NU12 2018/19:NU14 2018/19:NU7 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU16 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 3 avslag, 59 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 99 kB) Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 169 kB)

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. C Landsbygd och regional utveckling Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande


Utskottsberedning: KrU 2018/19:AU9 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:FiU22 2018/19:FiU34 2018/19:FöU7 2018/19:JuU11 2018/19:JuU17 2018/19:KU31 2018/19:MJU10 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU14 2018/19:MJU15 2018/19:MJU2 2018/19:MJU3 2018/19:MJU6 2018/19:MJU8 2018/19:NU7 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SoU10 2018/19:TU4 2018/19:TU5 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (82 yrkanden): 1 avslag, 81 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 105 kB) Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 197 kB)

Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2416 av Alireza Akhondi C Handel med utsläppsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska verka för en reform av handeln med utsläppsrätter, vilket innebär mer harmonisering, färre utsläppsrätter, slopande av fri tilldelning


Utskottsberedning: 2018/19:MJU4

Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson båda C Behovet av förvaltande allmän jakt på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förvaltande och allmän jakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Motivering Naturens resurser


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius båda C Strandskydd som skapar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddet så att kommunernas, företagens, lantbrukens och olika verksamheters möjligheter att utvecklas stärks


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen C Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att inrätta ett statligt kontrollorgan med fokus på livsmedelsfusk, liknande de specialenheter med fokus


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2394 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2394 av Magnus Ek C Utred möjligheten att tillåta koscherslakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att tillåta koscherslakt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kosherslakt, alltså slakt i överensstämmelse


Utskottsberedning: 2018/19:MJU11

Motion 2018/19:2394 av Magnus Ek (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2394 av Magnus Ek (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson båda C Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa licensjakt på säl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson båda C Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygden och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 72 kB)