Dokument & lagar (10 197 träffar)

Motion 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:FöU7 2018/19:MJU10 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU14 2018/19:MJU15 2018/19:MJU2 2018/19:MJU7 2018/19:NU13 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 6 avslag, 27 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 166 kB)

Motion 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Klimatpolitik för hoppfulla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2018/19:CU11 2018/19:FiU34 2018/19:MJU1 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:MJU8 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:NU7 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:SkU14 2018/19:TU14 2018/19:TU15 2018/19:TU16
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , 1 bifall, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 96 kB) Motion 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 172 kB)

Motion 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska förekomsten av invasiva främmande arter som hotar svenska arter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10 2018/19:MJU14

Motion 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Sverige som ett resurseffektivt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU15 2018/19:MJU5 2018/19:NU11 2018/19:NU14 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: JuU 2018/19:MJU10 2018/19:MJU12 2018/19:MJU15 2018/19:MJU5 2018/19:MJU6 2018/19:NU13

Motion 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att alla medlemsstater i EU ska respektera den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU3

Motion 2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka respekten för äganderätten inom skogspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:MJU14 2018/19:MJU4 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M En giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta alliansregeringens arbete för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:MJU7 2018/19:MJU9 2018/19:SoU7

Motion 2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Levande hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att kostnaderna för det marina skräpet fördelas mer rättvist inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1 2018/19:MJU10 2018/19:MJU13 2018/19:MJU5 2018/19:TU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , 1 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Motion 2018/19:2884 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2884 av Marie-Louise Hänel Sandström M Redovisning om innehåll i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ställa tydligare krav på en enkel innehållsdeklaration på livsmedelsförpackningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12

Motion 2018/19:2884 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2884 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Skogsägares ägande- och brukanderätt behöver förstärkas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att naturvårdsavsättningar aldrig ska ske mot skogsägarens vilja och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU8

Motion 2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin båda C Åtgärder mot skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta adekvata och direkta beslut och åtgärder för att komma till rätta med det problem skarven utgör och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. C Digitala plattformstjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att professionella ombud, inklusive sådana som marknadsför sig på digitala plattformar, ska ha samma rätt och möjligheter som privatpersoner har


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5 2018/19:SkU11 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. SD En effektiv klimatpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det globala perspektivet inom klimatarbetet bör ges en central plats och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:MJU14 2018/19:MJU4 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 116 kB)

Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby båda M Svensk biodling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagar och regelverk i syfte att öka konkurrenskraften och produktionen av svensk honung och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU14 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2800 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2800 av Markus Wiechel SD Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka medvetenheten kring riskerna med plast relaterat till förvaring och upphettning av mat och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12

Motion 2018/19:2800 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2800 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett handlingsprogram för hälsosam kost inom den offentliga verksamheten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU12 2018/19:SoU8 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2780 av Sten Bergheden M Beredskap och strategi för ett eventuellt svinpestutbrott i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med en strategi för hur vi ska agera om den afrikanska svinpesten kommer till Sverige och


Utskottsberedning: 2018/19:MJU11

Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine MP Standardisera naturvårdsbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillämpa standardiserade naturvårdsbedömningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag används använder konsulter och


Utskottsberedning: 2018/19:MJU15

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine MP Bonusmalus för markanvändning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett bonusmalus-system för markanvändning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har tusentals rödlistade arter, vi


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 85 kB)