Dokument & lagar (2 208 träffar)

Kommittéberättelse S 1995:14 kommittén, se dir. 1995:158 och dir. 1997:89.

Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) Beteckning : S 1995:14 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2001-02-28 Status : Avslutad 2000 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-12-14 Direktiv för kommittén, se dir. 1995:158 och dir. 1997:89. Lokal : Uppdraget är därmed

1996-12-14

Betänkande 1995/96:TU7


Justering: 1996-11-23 Debatt: 1995-12-13

Riksdagens protokoll 1995/96:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:115 Fredagen den 12 juli Kl. 9.00 22.51 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ----------------------------------------------------- 1 § En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. Föredrogs Finansutskottets

1996-07-12

Riksdagens protokoll 1995/96:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:114 Torsdagen den 11 juli Kl. 10.00 10.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 § Meddelande om debatten fredagen den 12 juli Anf. 1 TALMANNEN Jag får meddela att ett meddelande om debatten fredagen den 12 juli kl. 9.00 har delats ut

1996-07-11

Riksdagens protokoll 1995/96:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:113 Onsdagen den 10 juli Kl. 15.00 15.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen, m.m. Talmannen meddelade att Kristina Svensson (s) den 1 juli återtagit sin plats i riksdagen varigenom uppdraget

1996-07-10

Betänkande 1995/96:FiU15


Justering: 1996-07-05 Debatt: 1996-07-12

Riksdagens protokoll 1995/96:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1995/96:112 Onsdagen den 19 juni Kl. 19.30 19.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor ---------------------------------------------------------- 1 § Minskning respektive utökning av antalet suppleanter i vissa utskott Valberedningen hade, enligt ett

1996-06-19

Motion 1995/96:Fi137 av Lisbeth Staaf-Igelström (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi137 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. De mindre företagens problem med krediter gäller framför allt att de inte kan ställa bankmässiga


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. De mindre företagens problem med krediter gäller framför allt att de inte kan ställa bankmässiga säkerheter.


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Att minska arbetslösheten i Sverige är högprioriterat. Olika insatser behövs för


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi134 av Marianne Carlström (s) och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi134 av Karin Olsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt - kooperativt nyföretagande och länsvis


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors (s) och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors och Eskil Erlandsson (s, c) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen föreslår i proposition 1995/96:222 att riksdagen fattar beslut om att


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi132 av Gudrun Lindvall (mp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Arbetstillfällen inom äggproduktionen Riksdagen beslutade 1988 att förbjuda värphöns i bur och övergångstiden


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi131 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi131 av Inger Lundberg m.fl. (s) med anledning av prop. 1995/1996:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Formgivning som en av nycklarna till tillväxt och hög sysselsättning i Sverige Ett samhälle


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi130 av Hans Karlsson och Ann-Marie Fagerström (s) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen föreslår riksdagen besluta att arbetslösheten halveras till år 2000.


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi129 av Jerry Martinger (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I rubricerade proposition föreslås bl.a. en tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall. Nedsättningen


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi128 av Ulf Melin (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I propositionen skriver regeringen att den permanenta utbyggnaden av den högre utbildningen kommer att påbörjas hösten


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I proposition 1995/96:222 föreslås en rad sysselsättningsstimulerande åtgärder. Vissa av förslagen riktar


Utskottsberedning: ---1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi126 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. I denna motion föreslås att statligt stöd inom ramen för de satsningar, som propositionen


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi125 av Sten Tolgfors och Per Bill (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi125 av Sten Tolgfors och Per Bill (m) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Sverige och Europa befinner sig i en period av genomgripande och mycket hastig förändring.


Utskottsberedning: ------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation