Dokument & lagar (174 träffar)

Yttrande 2017/18:SfU3y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2017/18:SfU3y Extra ändringsbudget för 2018 Ny möjlighet till uppehållstillstånd Till finansutskottet Sammanfattning Finansutskottet beslutade den 3 maj 2018 att ge socialförsäkringsutskottet tillfälle att senast den 24 maj 2018 yttra sig över regeringens proposition 2017/18:252

2018-05-28

Yttrande 2017/18:SfU3y (pdf, 266 kB)

Yttrande 2017/18:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2017/18:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Enligt 7 kap. 8 § riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämp­ningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser.

2017-11-02

Yttrande 2017/18:SfU2y (pdf, 148 kB)

Yttrande 2017/18:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2017/18:SfU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor)

2017-10-30

Yttrande 2017/18:SfU1y (pdf, 316 kB)

Yttrande 2016/17:SfU2y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2016/17 : SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutions utskottet Enligt 7 kap. 8 § riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren

2016-11-07

Yttrande 2016/17:SfU2y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2016/17:SfU1y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2016/17 : SfU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialförsäkringsutskotte t tillfälle att yttra sig över b udgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och

2016-11-01

Yttrande 2016/17:SfU1y (pdf, 436 kB)

Yttrande 2015/16:SfU3y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2015/16 : SfU3y Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 5 april 2016 att ge socialförsäkringsutskottet till ­ fälle att yttra sig över proposition 2015/16:146

2016-04-21

Yttrande 2015/16:SfU3y (pdf, 143 kB)

Yttrande 2015/16:SfU2y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2015/16 : SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutions utskottet Sammanfattning Enligt 7 kap. 8 § riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året

2015-11-18

Yttrande 2015/16:SfU2y (pdf, 185 kB)

Yttrande 2015/16:SfU1y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2015/16 : SfU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 201 5 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig (inklusive avvikande mening ar ) över

2015-10-29

Yttrande 2015/16:SfU1y (pdf, 330 kB)

Yttrande 2014/15:SfU3y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2014/15 : SfU3y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) med eventuella motioner i de delar som berör respektive

2015-05-28

Yttrande 2014/15:SfU3y (pdf, 187 kB)

Yttrande 2014/15:SfU2y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2014/15 : SfU2y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 Till finans utskottet Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag

2014-11-28

Yttrande 2014/15:SfU2y (pdf, 234 kB)

Yttrande 2014/15:SfU1y

Socialförsäkringsutskottet s yttrande 2014/15 : SfU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutions utskottet Sammanfattning Enligt 7 kap. 8 § riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om

2014-11-20

Yttrande 2014/15:SfU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2013/14:SfU5y

2013/14:SfU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 25 mars 2014 övriga utskott att senast

2014-05-06

Yttrande 2013/14:SfU5y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2013/14:SfU4y

2013/14:SfU4y Verksamheten i EU under 2013 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU4y Verksamheten i EU under 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att bereda ett antal utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2013/14:115 Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska

2014-04-16

Yttrande 2013/14:SfU4y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2013/14:SfU3y

2013/14:SfU3y Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU3y Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 18 mars 2014 att ge socialförsäkringsutskottet

2014-04-07

Yttrande 2013/14:SfU3y (pdf, 50 kB)

Yttrande 2013/14:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 3 oktober 2013 att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 om den ekonomiska politiken och förslag till statens

2013-11-27

Yttrande 2013/14:SfU1y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2013/14:SfU2y

2013/14:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2013/14:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Enligt 10 kap. 6 § riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen

2013-11-11

Yttrande 2013/14:SfU2y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2012/13:SfU5y

2012/13:SfU5y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU5y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att bereda ett antal utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse

2013-05-07

Yttrande 2012/13:SfU5y (pdf, 68 kB)

Yttrande 2012/13:SfU7y

2012/13:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 9 april 2013 övriga utskott att yttra

2013-05-03

Yttrande 2012/13:SfU7y (pdf, 19 kB)

Yttrande 2012/13:SfU6y

2012/13:SfU6y Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU6y Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Till socialutskottet Socialutskottet gav den 26 mars 2013 socialförsäkringsutskottet tillfälle att

2013-05-03

Yttrande 2012/13:SfU6y (pdf, 58 kB)

Yttrande 2012/13:SfU4y

2012/13:SfU4y Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Socialförsäkringsutskottets yttrande 2012/13:SfU4y Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 29 januari 2013 gett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig

2013-03-19

Yttrande 2012/13:SfU4y (pdf, 40 kB)