Dokument & lagar (20 träffar)

Yttrande 1993/94:JuU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU7y Polisorganisationen för bekämpande av barnpornografibrott 1993/94 JuU7y Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i beslut den 26 maj 1994 berett justitieutskottet tillfålle att avge yttrande

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU7 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1993/94:JuU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU6y Barnpornografi Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i ett beslut den 8 februari 1994 berett justitieutskottet tillSlle att avge yttrande över ett antal under den allmänna motionstiden

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU6 (pdf, 610 kB)

Yttrande 1993/94:JuU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU5y Utvisning på grund av brott Till socialförsäkringsutskottet Inledning I proposition 1993/94:159 om utvisning på grund av brott har regeringen Kulturdepartementet föreslagit riksdagen att anta av Lagrådet granskade

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU5 (pdf, 313 kB)

Yttrande 1993/94:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU4y Konsekvensanalys Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i granskningsärende 1993/94:24 berett övriga utskott tillSlle att yttra sig över konsekvensanalyser i propositioner avlämnade under år 1993.

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU4 (pdf, 85 kB)

Yttrande 1993/94:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU3y Lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot 1993/94 kemiska vapen  JuU3y Till utrikesutskottet Inledning I proposition 1993/94:120 om lagstiftning med anledning av

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU3 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 JuU2y Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1993/94:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fattat med anledning av de riksdagsbeslut

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU2 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1993/94:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrancJe 1993/94:JuUly Immunitet och privilegier inom ESK Till utrikesutskottet Inledning I proposition 1993/94:23 om Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen ESK m.m. har regeringen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU1 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1993/94:FiU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU13y Reformering av det allmänna pensionssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:250 Reformering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU13 (pdf, 633 kB)

Yttrande 1993/94:FiU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU12y Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 1993/94 FiU12y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:240 om en statlig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU12 (pdf, 197 kB)

Yttrande 1993/94:FiU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUlly Med anledning av Finansdepartementets promemoria om en ombildning av arbets- 1993/94 givarorganisationen för det statliga området  FiUlly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 mars 1994

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU11 (pdf, 236 kB)

Yttrande 1993/94:FiU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU10y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom den kommunala sektorn 1993/94 FiUlOy Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 15 februari 1994 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU10 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1993/94:FiU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU9y Konsekvensanalyser i propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att granska konsekvensanalyser i propositioner som avlämnats under år 1993. I anslutning därtill har övriga utskott

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU9 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1993/94:FiU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU8y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 FiU8y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:77

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU8 (pdf, 448 kB)

Yttrande 1993/94:FiU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU7y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser  1993/94 FiU7y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillfålle att i de delar som berör finansutskottets

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU7 (pdf, 82 kB)

Yttrande 1993/94:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU6y översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. jämte motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU6 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU5y Vissa skattefrågor rörande livförsäkring Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:85 om vissa skattefrågor rörande livförsäkring jämte motioner,

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU5 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1993/94:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU4y Reformerad företagsbeskattning Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:50 om fortsatt reformering av företagsbeskattningen jämte motioner, såvitt

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU4 (pdf, 446 kB)

Yttrande 1993/94:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU3y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 FiU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:80 om en allmän och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU3 (pdf, 520 kB)

Yttrande 1993/94:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU2y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 FiU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:66

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU2 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1993/94:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUly Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. prop. 1993/94:38 1993/94 FiUly Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU1 (pdf, 248 kB)