Dokument & lagar (22 träffar)

Yttrande 1993/94:FöU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU9y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat bereda försvarsutskottet tillSlle att senast den 19 maj 1994 avge yttrande över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU9 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1993/94:FöU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU8y Antipersonella minor m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 19 april 1994 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 28 april 1994 yttra sig över de motioner som väckts rörande antipersonella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU8 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1993/94:FöU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU7y Sverige och Partnerskap för fred Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 april beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens skrivelse 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU7 (pdf, 228 kB)

Yttrande 1993/94:FöU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU6y Beredskapslagring av olja för krigssituationer Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 3 mars 1994 beslutat att bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 12 april avge yttrande över proposition 1993/94:141

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU6 (pdf, 224 kB)

Yttrande 1993/94:FöU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU5y Försvaret och miljön Till jordbruksutskottet Försvarsutskottet har beslutat att med yttrande till jordbruksutskottet överlämna motionerna Jo690 s yrkande 11 och Jo691 s yrkandena 27. Nämnda motioner behandlar försvaret

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU5 (pdf, 192 kB)

Yttrande 1993/94:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU4y Disciplinförseelser av krigsmän, m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 8 februari 1994 beslutat bereda försvarsutskottet tillSlle att senast den 29 mars avge yttrande över proposition 1993/94:112 Disciplinförseelser

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU4 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1993/94:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU3y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 3 mars 1994 avge yttrande om konsekvensanalyser i propositioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU3 (pdf, 62 kB)

Yttrande 1993/94:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöU2y Postlag och förändrad verksamhetsform för Postverket 1993/94 FöU2y Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 25 oktober 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 18 november 1993 avge yttrande

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU2 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1993/94:FöUly Information om personer med skyddsklassat arbete 1993/94 FöUly Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 1 juni 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att senast den 19 oktober 1993 avge yttrande

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FöU1 (pdf, 74 kB)

Yttrande 1993/94:FiU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU13y Reformering av det allmänna pensionssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:250 Reformering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU13 (pdf, 633 kB)

Yttrande 1993/94:FiU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU12y Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 1993/94 FiU12y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:240 om en statlig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU12 (pdf, 197 kB)

Yttrande 1993/94:FiU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUlly Med anledning av Finansdepartementets promemoria om en ombildning av arbets- 1993/94 givarorganisationen för det statliga området  FiUlly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 mars 1994

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU11 (pdf, 236 kB)

Yttrande 1993/94:FiU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU10y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom den kommunala sektorn 1993/94 FiUlOy Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 15 februari 1994 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU10 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1993/94:FiU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU9y Konsekvensanalyser i propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att granska konsekvensanalyser i propositioner som avlämnats under år 1993. I anslutning därtill har övriga utskott

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU9 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1993/94:FiU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU8y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 FiU8y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:77

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU8 (pdf, 448 kB)

Yttrande 1993/94:FiU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU7y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser  1993/94 FiU7y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillfålle att i de delar som berör finansutskottets

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU7 (pdf, 82 kB)

Yttrande 1993/94:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU6y översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. jämte motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU6 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU5y Vissa skattefrågor rörande livförsäkring Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:85 om vissa skattefrågor rörande livförsäkring jämte motioner,

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU5 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1993/94:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU4y Reformerad företagsbeskattning Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:50 om fortsatt reformering av företagsbeskattningen jämte motioner, såvitt

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU4 (pdf, 446 kB)

Yttrande 1993/94:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU3y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 FiU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:80 om en allmän och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU3 (pdf, 520 kB)
Paginering