Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1989/90:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU6y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 FiU6y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:110 om reformerad

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU6 (pdf, 2133 kB)

Yttrande 1989/90:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU5y Finansmakten och budgetprocessen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 13 mars 1990 beslutat bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över motion 1989/90:K234 av Lars Tobisson m.fl. m om

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU5 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1989/90:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU4y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 FiU4y Till skatteutskottet Finansutskottet har beslutat att med detta yttrande överlämna till skatteutskottet för vidare beredning dels proposition 1989/90:96

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU4 (pdf, 1626 kB)

Yttrande 1989/90:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU3y Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser 1989/90 FiU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över regeringens redogörelse

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU3 (pdf, 45 kB)

Yttrande 1989/90:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiU2y Inkomstskatten för år 1990, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 16 november 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m.m.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU2 (pdf, 1844 kB)

Yttrande 1989/90:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1989/90:FiUly ökat ekonomiskt stöd till Polen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 25 oktober 1989 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över yrkande 2 i motion 1989/90U1 av Pär Granstedt m.fl. c om ökat

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FiU1 (pdf, 134 kB)