Dokument & lagar (193 träffar)

Yttrande 2008/09:FiU5y

2008/09:FiU5 Penningtvätt Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU5 Penningtvätt Till justitieutskottet Justitieutskottet beredde den 2 december 2008 finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet samt motioner väckta med anledning av propositionen. Under

2008-12-19

Yttrande 2008/09:FiU5y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2008/09:FiU4y

2008/09:FiU4 Ett lyft för forskning och innovation Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU4 Ett lyft för forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 23 oktober 2008 att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation

2008-12-15

Yttrande 2008/09:FiU4y (pdf, 47 kB)

Yttrande 2008/09:FiU6y

2008/09:FiU6 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU6 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 9 december 2008 att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:86 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering

2008-12-11

Yttrande 2008/09:FiU6y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2008/09:FiU2y

2008/09:FiU2 Lissabonfördraget Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU2 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beredde den 14 oktober 2008 samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen samt över

2008-10-31

Yttrande 2008/09:FiU2y (pdf, 103 kB)

Yttrande 2008/09:FiU3y

2008/09:FiU3 Lag om valfrihetssystem Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU3 Lag om valfrihetssystem Till socialutskottet Socialutskottet beredde den 16 oktober 2008 finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem samt tillhörande motioner. I yttrandet finns en avvikande mening

2008-10-28

Yttrande 2008/09:FiU3y (pdf, 96 kB)

Yttrande 2008/09:FiU1y

2008/09:FiU1 En starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU Finansutskottets yttrande 2008/09:FiU1 En starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 24 april 2008 att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att avge yttrande över Europeiska

2008-10-22

Yttrande 2008/09:FiU1y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2007/08:FiU1y

2007/08:FiU1 Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Finansutskottets yttrande 2007/08:FiU1 Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 27 mars 2008 samtliga utskott att senast den 24 april yttra sig över regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse

2008-05-29

Yttrande 2007/08:FiU1y (pdf, 56 kB)

Yttrande 2006/07:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU1 Försäljning av statliga bolag Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 mars 2007 att bereda finansutskottet och trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag jämte eventuella motioner

2007-05-18

Yttrande 2006/07:FiU1y (pdf, 314 kB)

Yttrande 2006/07:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU4 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 april att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan

2007-05-16

Yttrande 2006/07:FiU4y (pdf, 80 kB)

Yttrande 2006/07:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU3 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 24 april 2007 att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer

2007-05-16

Yttrande 2006/07:FiU3y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2006/07:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2006/07:FiU2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  skr. 75 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beredde den 22 mars 2007 samtliga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2006/07:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

2007-04-25

Yttrande 2006/07:FiU2y (pdf, 81 kB)

Yttrande 2005/06:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2005/06:FiU1y Etableringsfrihet för förskolor Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 9 mars 2006 beslutat att bereda finansutskottet tillfälle att avge yttrande över ett utkast till reservation rörande fri etableringsrätt för förskolor. Utkastet innehåller ett förslag till lag

2006-01-01

Yttrande 2005/06:FiU1y (pdf, 49 kB)

Yttrande 2004/05:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2004/05:FiU2y Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 Till utrikesutskottet Finansutskottet har tidigare beslutat överlämna regeringens skrivelse 2004/05:54 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken

2005-01-01

Yttrande 2004/05:FiU2y (pdf, 249 kB)

Yttrande 2004/05:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2004/05:FiU1y Kompetensutveckling inom vård och äldreomsorg genom kreditering av kommunernas skattekonton Till socialutskottet Den 22 mars gav socialutskottet finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre

2005-01-01

Yttrande 2004/05:FiU1y (pdf, 81 kB)

Yttrande 2003/04:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2003/04:FiU4y Trängselskatt prop. 2003/04:145 Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 maj 2004 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, finansutskottet, justitieutskottet, lagutskottet och trafikutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:145 Trängselskatt jämte

2004-01-01

Yttrande 2003/04:FiU4y (doc, 78 kB)

Yttrande 2003/04:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2003/04:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 skr. 2003/04:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 skr. 2003/04:60 jämte motioner. Finansutskottet

2004-01-01

Yttrande 2003/04:FiU3y (doc, 66 kB)

Yttrande 2003/04:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2003/04:FiU2y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 16 mars 2004 samtliga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Utskottets

2004-01-01

Yttrande 2003/04:FiU2y (doc, 47 kB)

Yttrande 2003/04:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2003/04:FiU1y Europeiska konventet om EU:s framtid Till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet KUU har den 24 september 2003 beslutat att bereda bl.a. finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:13

2004-01-01

Yttrande 2003/04:FiU1y (doc, 140 kB)

Yttrande 2002/03:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2002/03:FiU2y Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder Till bostadsutskottet Bostadsutskottet beslutade den 1 april 2003 att bereda finansutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FiU2y (doc, 52 kB)

Yttrande 2002/03:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2002/03:FiU1y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 20 mars 2003 att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över regeringens skrivelse

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FiU1y (doc, 48 kB)