Dokument & lagar (192 träffar)

Yttrande 2018/19:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2018/19:FiU3y Kommissionens arbetsprogram 2019 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 25 oktober 2018 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 15 november 2018 yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2019 i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde. Finansutskottet

2018-11-16

Yttrande 2018/19:FiU3y (pdf, 237 kB)

Yttrande 2018/19:FiU1y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2018-10-09

Yttrande 2017/18:FiU4y

Finansutskottets yttrande 2017/18:FiU4y Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 19 april 2018 att ge samtliga utskott tillfälle att senast den 22 maj yttra sig över proposition 2017/18:100 förslagspunkten 2 och eventuella följdmotioner.

2018-05-23

Yttrande 2017/18:FiU4y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2017/18:FiU3y

Finansutskottets yttrande 2017/18:FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 april att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 och de följdmotioner som väckts med anledning

2018-04-25

Yttrande 2017/18:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2017/18:FiU2y Kommissionens arbetsprogram 2018 Till utrikesutskottet Kammaren har hänvisat kommissionens arbetsprogram för 2018, En agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratisk EU (KOM(2017) 650) till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 7 november 2017 att ge

2017-11-21

Yttrande 2017/18:FiU2y (pdf, 250 kB)

Yttrande 2017/18:FiU1y

Finansutskottets yttrande 2017/18:FiU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 september 2017 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 7 november 2017 yttra sig över iakttagelserna i en promemoria som tagits fram

2017-11-08

Yttrande 2017/18:FiU1y (pdf, 158 kB)

Yttrande 2016/17:FiU4y

Finansutskottet s yttrande 2016/17 : FiU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 201 6 /1 7 :115 Verksamheten i Europeiska unionen

2017-04-28

Yttrande 2016/17:FiU4y (pdf, 257 kB)

Yttrande 2016/17:FiU3y

Finansutskottet s yttrande 2016/17 : FiU3y Kommissionens arbetsprogram för 2017 Till utrikesutskottet Kammaren har hänvisat kommissionens ar betsprogram för 2017, COM(2016) 710, till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att ge finansutskottet tillfälle att yttra

2016-12-14

Yttrande 2016/17:FiU3y (pdf, 148 kB)

Yttrande 2016/17:FiU2y

Finansutskottet s yttrande 2016/17 : FiU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 15 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 10 november 2016 yttra sig över iakttagelserna i en promemoria

2016-10-28

Yttrande 2016/17:FiU2y (pdf, 130 kB)

Yttrande 2016/17:FiU1y

Finansutskottet s yttrande 2016/17 : FiU1y Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 september 2016 att ge finansutskottet tillfälle

2016-10-18

Yttrande 2016/17:FiU1y (pdf, 127 kB)

Yttrande 2015/16:FiU3y

Finansutskottet s yttrande 2015/16 : FiU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskot tet beslutade den 22 mars 2016 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 V erksamheten i Europeiska unionen under 2015

2016-04-28

Yttrande 2015/16:FiU3y (pdf, 198 kB)

Yttrande 2015/16:FiU2y

Finansutskottet s yttrande 2015/16 : FiU2y Kommissionens arbetsprogram för 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 11 november 2015 finansutskottet möjlighet att yttra sig över K ommissionens arbetsprogram 2016 ( KOM(2015) 610 ) . Finansutskottet tar i yttrandet upp

2016-01-19

Yttrande 2015/16:FiU2y (pdf, 159 kB)

Yttrande 2015/16:FiU1y

Finansutskottet s yttrande 2015/16 : FiU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till k onstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 17 september 2015 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 10 november 2015 kl. 14.00 yttra sig över iakttagelserna i

2015-11-06

Yttrande 2015/16:FiU1y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2014/15:FiU3y

Finansutskottet s yttrande 2014/15 : FiU3y Initiativ om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården Till s ocialutskottet Socialutskottet beslutade den 23 april 2015 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav för kuratorer

2015-05-07

Yttrande 2014/15:FiU3y (pdf, 93 kB)

Yttrande 2014/15:FiU4y

Finansutskottet s yttrande 2014/15 : FiU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till u trikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skri velse 2014/15:65 V erksamheten i Europeiska unione n under 2014

2015-04-16

Yttrande 2014/15:FiU4y (pdf, 160 kB)

Yttrande 2014/15:FiU2y

Finansutskottet s yttrande 2014/15 : FiU2y Kommissionens arbetsprogram för 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 15 januari 2015 finansutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2015 (KOM(2014) 910). Finansutskottet tar i yttrandet upp några av de

2015-01-28

Yttrande 2014/15:FiU2y (pdf, 117 kB)

Yttrande 2014/15:FiU1y

Finansutskottet s yttrande 2014/15 : FiU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Til l konstitutionsutskottet Finansutskottet yttrar sig till k onstitutionsutskottet (KU) över en promemoria som tagits fram inom KU om uppföljningen av riksdagens tillämpning

2014-11-18

Yttrande 2014/15:FiU1y (pdf, 181 kB)

Yttrande 2013/14:FiU9y

Finansutskottets yttrande 2013/14:FiU9y En utvecklad budgetprocess Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 8 april att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess och eventuella följdmotioner. Propositionen

2014-05-07

Yttrande 2013/14:FiU9y (pdf, 247 kB)

Yttrande 2013/14:FiU6y

2013/14:FiU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Finansutskottets yttrande 2013/14:FiU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten

2014-04-15

Yttrande 2013/14:FiU6y (pdf, 119 kB)

Yttrande 2013/14:FiU5y

2013/14:FiU5y Översyn av riksdagsordningen Finansutskottets yttrande 2013/14:FiU5y Översyn av riksdagsordningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 februari att ge finansutskottet tillfälle att senast den 11 april yttra sig över riksdagsstyrelsens

2014-04-14

Yttrande 2013/14:FiU5y (pdf, 62 kB)