Dokument & lagar (74 träffar)

Yttrande 2017/18:CU5y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU5y Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 17 april 2018 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 17 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

2018-05-17

Yttrande 2017/18:CU5y (pdf, 196 kB)

Yttrande 2017/18:CU4y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 15 mars 2018 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 och eventuella följdmotioner.

2018-05-16

Yttrande 2017/18:CU4y (pdf, 126 kB)

Yttrande 2017/18:CU6y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU6y En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 19 april 2018 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 4 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som

2018-05-02

Yttrande 2017/18:CU6y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2017/18:CU3y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU3y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 september 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen som

2017-10-26

Yttrande 2017/18:CU3y (pdf, 168 kB)

Yttrande 2017/18:CU1y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över budget­propositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för

2017-10-25

Yttrande 2017/18:CU1y (pdf, 159 kB)

Yttrande 2017/18:CU2y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU2y Miljöbedömningar Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 10 oktober 2017 yttra sig över proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och de motioner som väckts med anledning

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU2y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2016/17:CU4y

Civilutskottets yttrande 2016/17:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 23 mars 2017 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 samt eventuella

2017-04-11

Yttrande 2016/17:CU4y (pdf, 172 kB)

Yttrande 2016/17:CU3y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU3y Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Till t rafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 29 november 2016 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 26 januari 2017 yttra sig över proposition 2016/17:45 Värde ­ återföring

2017-01-24

Yttrande 2016/17:CU3y (pdf, 158 kB)

Yttrande 2016/17:CU2y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU2y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2017 – Ett EU som skyddar, försvarar oc h sätter medborgarna i centrum (KOM(2016) 710) i de

2017-01-18

Yttrande 2016/17:CU2y (pdf, 137 kB)

Yttrande 2016/17:CU1y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finans utskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över budget propositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag

2016-10-26

Yttrande 2016/17:CU1y (pdf, 149 kB)

Yttrande 2015/16:CU6y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU6y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändrings budget för 2016 (prop. 2015/16:99) och motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets

2016-05-27

Yttrande 2015/16:CU6y (pdf, 129 kB)

Yttrande 2015/16:CU5y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU5y 2016 års ekonomiska vårproposition Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) och motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen

2016-05-19

Yttrande 2015/16:CU5y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2015/16:CU4y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU4y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge bl.a. civilutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under

2016-04-27

Yttrande 2015/16:CU4y (pdf, 130 kB)

Yttrande 2015/16:CU3y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU3y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikes utskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag (KOM(2015) 610) i de delar som berör civilutskottets beredningsområde . Civilutskottet

2016-01-19

Yttrande 2015/16:CU3y (pdf, 193 kB)

Yttrande 2015/16:CU2y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU2y Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 29 september 2015 att ge civilutskottet tillfäll e att senast den 22 oktober 2015 yttra sig över proposition 2014/15:127 Assisterad befruktning för

2015-10-22

Yttrande 2015/16:CU2y (pdf, 193 kB)

Yttrande 2015/16:CU1y

Civilutskottet s yttrande 2015/16 : CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 – Förslag till statens budget,

2015-10-22

Yttrande 2015/16:CU1y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2014/15:CU4y

Civilutskottet s yttrande 2014/15 : CU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med motioner, i de delar de berör res ­ p ­ ektive utskotts

2015-05-26

Yttrande 2014/15:CU4y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2014/15:CU3y

Civilutskottet s yttrande 2014/15 : CU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikes utskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge bl.a. civilutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under

2015-04-17

Yttrande 2014/15:CU3y (pdf, 98 kB)

Yttrande 2014/15:CU2y

Civilutskottet s yttrande 2014/15 : CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikes utskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 – En ny start (KOM(2014) 910) i de delar som berör ci vilutskottets beredningsområde .

2015-01-23

Yttrande 2014/15:CU2y (pdf, 147 kB)

Yttrande 2014/15:CU1y

Civilutskottet s yttrande 2014/15 : CU1y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finans utskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag

2014-11-28

Yttrande 2014/15:CU1y (pdf, 104 kB)
Paginering