Dokument & lagar (137 träffar)

Yttrande 2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 – utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) om tilläggsbudget

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU5y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2005/06:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett samtliga övriga utskott samt EU-nämnden tillfälle att yttra sig över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte de med anledning av framställningen väckta motionerna

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU4y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2005/06:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag jämte motioner i de delar de berör utskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU3y (pdf, 216 kB)

Yttrande 2005/06:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 berett bostadsutskottet tillfälle att senast den 29 september 2005 yttra sig över proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister med motioner, i de delar som berör utskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU2y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2005/06:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 (volym 1) i vad avser bl.a. utgifternas fördelning

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU1y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2004/05:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 2004/05:BoU6y Årsredovisning för staten 2004 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts

2005-01-01

Yttrande 2004/05:BoU6y (pdf, 67 kB)

Yttrande 2004/05:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2004/05:BoU5y En effektivare miljöprövning Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning jämte följdmotionen 2004/05:MJ23 (m, fp, kd, c) i de delar de berör

2005-01-01

Yttrande 2004/05:BoU5y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2004/05:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2004/05:BoU4y Forskning för ett bättre liv Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Bostadsutskottet avgränsar

2005-01-01

Yttrande 2004/05:BoU4y (pdf, 126 kB)

Yttrande 2004/05:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2004/05:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte eventuella motioner. Med

2005-01-01

Yttrande 2004/05:BoU3y (pdf, 97 kB)

Yttrande 2004/05:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2004/05:BoU2y Ungdomspolitiska frågor Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:2 Makt att bestämma – rätt till välfärd jämte följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Bostadsutskottet behandlar

2005-01-01

Yttrande 2004/05:BoU2y (pdf, 129 kB)

Yttrande 2004/05:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2004/05:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (volym 1) i vad avser bl.a. utgifternas fördelning

2005-01-01

Yttrande 2004/05:BoU1y (pdf, 163 kB)

Yttrande 2003/04:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU6y Årsredovisning för staten 2003 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 och jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU6y (doc, 39 kB)

Yttrande 2003/04:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU5y Tilläggsbudget för år 2004, utgiftsområde 18 - Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttrasig över 2004 års ekonomiska vårproposition (prop. 2003/04:100) om

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU5y (doc, 88 kB)

Yttrande 2003/04:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU4y Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Till lagutskottet Lagutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:45 om stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande jämte de med an-led-ning av propositionen väckta motionerna 2003/04:L13

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU4y (doc, 83 kB)

Yttrande 2003/04:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de motioner som

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU3y (doc, 36 kB)

Yttrande 2003/04:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU2y Fastighetsbeskattningen m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner från allmänna motionstiden 2003 som rör fastighetsbeskattning m.m. Bostadsutskottet behandlar i detta yttrande motionsförslag som avser

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU2y (doc, 80 kB)

Yttrande 2003/04:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 (volym 1) i vad avser bl.a. utgifternas fördelning

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU1y (doc, 81 kB)

Yttrande 2002/03:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare Till lagutskottet Lagutskottet har den 10 april 2003 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna. I

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 - utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2003 års ekonomiska vårproposition (prop. 2002/03:100) om

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU3y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de två motioner

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU2y (doc, 42 kB)