Dokument & lagar (2 941 träffar)

Yttrande 2016/17:JuU8y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU8y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU8y (pdf, 412 kB)

Yttrande 2016/17:FöU7y

Försvarsutskottets yttrande 2016/17:FöU7y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). Försvarsutskottet begränsar sitt

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU7y (pdf, 160 kB)

Yttrande 2016/17:FöU6y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet U trikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge försvarsutskottet m.fl. möj lighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2016 /1 7 :115 Verksamheten

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU6y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2016/17:FiU5y

Finansutskottets yttrande 2016/17:FiU5y Vitboken om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 27 april yttra sig över kommissionens vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025). Finansutskottet har beslutat att inom sitt beredningsområde

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FiU5y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:FöU5y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Den 23 mars beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2015/16:75, Riksdagens skrivelser till

2017-04-25

Yttrande 2016/17:FöU5y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2016/17:FöU4y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU4y En livsmedelsstrategi för Sverige Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har gett försvarsutskottet m.fl. utskott m öjlighet att yttra sig över proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige –

2017-04-25

Yttrande 2016/17:FöU4y (pdf, 142 kB)

Yttrande 2016/17:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2016/17:AU3y Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling och eventuella motioner. Med anledning av propositionen har motion

2017-04-25

Yttrande 2016/17:AU3y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2016/17:NU6y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till k onstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge övriga utskott möjlighet att senast den 27 april yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75

2017-04-24

Yttrande 2016/17:NU6y (pdf, 136 kB)

Yttrande 2016/17:CU4y

Civilutskottets yttrande 2016/17:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 23 mars 2017 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 samt eventuella

2017-04-11

Yttrande 2016/17:CU4y (pdf, 172 kB)

Yttrande 2015/16:SoU4y

Socialutskottet s yttrande 2015/16 : SoU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till k onstitutions utskottet Den 5 april beslutade k onstitutionsutskottet att uppmana övriga utskott att senast den 26 april 2016 yttra sig över regeringens

2017-03-31

Yttrande 2015/16:SoU4y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2016/17:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2016/17:SkU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet (KU) har bett bl.a. skatteutskottet att senast den 27 april 2017 kl. 14.00 yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 och eventuella följdmotioner i de

2017-03-28

Yttrande 2016/17:SkU5y (pdf, 186 kB)

Yttrande 2016/17:NU5y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU5y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till u tbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50

2017-03-13

Yttrande 2016/17:NU5y (pdf, 242 kB)

Yttrande 2016/17:SoU5y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU5y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan

2017-02-22

Yttrande 2016/17:SoU5y (pdf, 231 kB)

Yttrande 2016/17:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2016/17 : MJU3y Kunskap i samverkan Till utbildnings utskottet Den 1 7 januari 201 7 beslutade utbildningsutskottet att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 201 6 /1 7 : 5 0 Kunskap

2017-02-22

Yttrande 2016/17:MJU3y (pdf, 210 kB)

Yttrande 2016/17:TU3y

Trafikutskottet s yttrande 2016/17 : TU3y Regeringens forskningsproposition Kunskap i samverkan Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge konstitutions ­ utskottet, försvarsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet

2017-02-21

Yttrande 2016/17:TU3y (pdf, 156 kB)

Yttrande 2016/17:KU4y

Konstitutionsutskottet s yttrande 2016/17 : KU4y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildnings utskottet Utbildnings utskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets

2017-02-21

Yttrande 2016/17:KU4y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2016/17:NU4y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU4y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 15 december 2016 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande En rymdstrategi för Europa ( KOM(2016) 705 ) . Näringsutskottet

2017-02-02

Yttrande 2016/17:NU4y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:FöU3y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU3y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett försvars utskott et möjlighet att yttra sig över kom missionens meddelande En rymdstrategi för Europa (KOM(2016) 705). Försvarsutskottet begränsar

2017-01-30

Yttrande 2016/17:FöU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2016/17:UbU5y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU5y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:10 Makt, mål

2017-01-27

Yttrande 2016/17:UbU5y (pdf, 241 kB)

Yttrande 2016/17:SoU4y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU4y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:10

2017-01-26

Yttrande 2016/17:SoU4y (pdf, 213 kB)