Dokument & lagar (2 955 träffar)

Yttrande 2016/17:SkU7y

Skatteutskottet s yttrande 2016/17 : SkU7y En livsmedelsstrategi för Sverige Till miljö - och jordbruks utskottet Miljö - och jordbruks utskottet har gett skatteutsko ttet tillfälle att senast den 2 maj 2017 yttra sig över proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige

2017-05-03

Yttrande 2016/17:SkU7y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2016/17:TU4y

Trafikutskottet s yttrande 2016/17 : TU4y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet uppmanade den 23 mars 2017 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

2017-05-02

Yttrande 2016/17:TU4y (pdf, 264 kB)

Yttrande 2016/17:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU5y Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:115 Årsboken om EU – Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella

2017-04-28

Yttrande 2016/17:TU5y (pdf, 180 kB)

Yttrande 2016/17:SoU6y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU6y En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Till m iljö- och jordbruk sutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:104

2017-04-28

Yttrande 2016/17:SoU6y (pdf, 379 kB)

Yttrande 2016/17:SkU8y

Skatteutskottets yttrande 2016/17:SkU8y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Talmannen har remitterat meddelandet Vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) för granskning till utrikesutskottet. Utrikesutskottet beslutade den 30 mars att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig över

2017-04-28

Yttrande 2016/17:SkU8y (pdf, 167 kB)

Yttrande 2016/17:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2016/17:MJU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandling av riksdagens

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU5y (pdf, 256 kB)

Yttrande 2016/17:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2016/17:MJU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och eventuella

2017-04-28

Yttrande 2016/17:MJU4y (pdf, 218 kB)

Yttrande 2016/17:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU5y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och följdmotioner i de delar de berör

2017-04-28

Yttrande 2016/17:KU5y (pdf, 345 kB)

Yttrande 2016/17:FiU4y

Finansutskottet s yttrande 2016/17 : FiU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 201 6 /1 7 :115 Verksamheten i Europeiska unionen

2017-04-28

Yttrande 2016/17:FiU4y (pdf, 257 kB)

Yttrande 2016/17:UbU7y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU7y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig öve r skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under

2017-04-27

Yttrande 2016/17:UbU7y (pdf, 259 kB)

Yttrande 2016/17:TU7y

Trafikutskottets yttrande 2016/17:TU7y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över vitboken om EU:s framtid Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 KOM2017 2025Trafikutskottet har beslutat att yttra sig över de delar

2017-04-27

Yttrande 2016/17:TU7y (pdf, 165 kB)

Yttrande 2016/17:KrU2y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU2y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 och eventuella

2017-04-27

Yttrande 2016/17:KrU2y (pdf, 121 kB)

Yttrande 2016/17:JuU10y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU10y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 COM2017 2025Justitieutskottet lämnar i yttrandet övergripande synpunkter på vitboken

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU10y (pdf, 275 kB)

Yttrande 2016/17:JuU9y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikes utskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott och EU-nämnden möjlighet att yttra sig över skrivelse 20 1 6/17 :115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och två

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU9y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:JuU8y

Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU8y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2017 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under

2017-04-27

Yttrande 2016/17:JuU8y (pdf, 412 kB)

Yttrande 2016/17:FöU7y

Försvarsutskottets yttrande 2016/17:FöU7y Vitbok om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge försvarsutskottet m.fl. möjlighet att yttra sig över Vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025). Försvarsutskottet begränsar sitt

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU7y (pdf, 160 kB)

Yttrande 2016/17:FöU6y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Till utrikesutskottet U trikesutskottet beslutade den 30 mars 201 7 att ge försvarsutskottet m.fl. möj lighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2016 /1 7 :115 Verksamheten

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FöU6y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2016/17:FiU5y

Finansutskottets yttrande 2016/17:FiU5y Vitboken om EU:s framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 30 mars 2017 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 27 april yttra sig över kommissionens vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025). Finansutskottet har beslutat att inom sitt beredningsområde

2017-04-27

Yttrande 2016/17:FiU5y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:FöU5y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Den 23 mars beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2015/16:75, Riksdagens skrivelser till

2017-04-25

Yttrande 2016/17:FöU5y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2016/17:FöU4y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU4y En livsmedelsstrategi för Sverige Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har gett försvarsutskottet m.fl. utskott m öjlighet att yttra sig över proposition 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige –

2017-04-25

Yttrande 2016/17:FöU4y (pdf, 142 kB)