Dokument & lagar (8 385 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D88

Reviderad kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-12-05 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 10 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D88 (pdf, 84 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:81

sou 2018 81 YA lär dig jobbet på jobbet Slutrapport av Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar Stockholm 2018 SOU 2018:81 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2018-12-04

Statens offentliga utredningar 2018:81 (pdf, 4125 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D18

Kommenterad dagordning rådet 2018-12-03 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 11 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D18 (pdf, 212 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D16

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Venezuela Diskussion Västra Balkan Diskussion Samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen Diskussion Iran lunchpunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D15

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Den fleråriga budgetramen för 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande verksamhet Rådets 18-månadersprogram 1 januari 2019 30 juni 2020 Godkännande Förberedelser inför Europeiska rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D17

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-12-03 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 10 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D17 (pdf, 82 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:82

sou 2018 82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor Stockholm 2018 SOU 2018:82 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-11-30

Statens offentliga utredningar 2018:82 (pdf, 2837 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C778E

Kommenterad dagordning rådet REVIDERAD 2018-11-27 Borttaget: 2018-11-26 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport den 3 december 2018 Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C778E (pdf, 399 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:80

sou 2018 80 Samspel för hälsa Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Betänkande av Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring Stockholm 2018 SOU 2018:80 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2018-11-27

Statens offentliga utredningar 2018:80 (pdf, 2782 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-26 Näringsdepartementet Rådets möte TTE Transport den 3 december 2018 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska Unionen Lagstiftningsöverläggningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740B (pdf, 297 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740A

2018-11-26 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 december 2018 INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C740A (pdf, 264 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7408

Kommenterad dagordning Rådet 2018-11-26 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 4 december 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 21 november. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3.Direktivet om skatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7408 (pdf, 129 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-26 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för EU och internationella frågor Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 6 och 7 december 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7409 (pdf, 285 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7407

Godkännande av dagordningen ev.Antagande av A-punkterna a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning TRANSPORT Statsrådet Tomas Eneroth Lagstiftningsöverläggningar Landtransport Paketet för rörlighet I a Förordningen om tillträde till yrket och tillträde till marknaden för godstransporter b Förordningarna om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7405

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning Riktlinjedebatt/partiell allmän riktlinje ev.Återvändandedirektivet omarbetning Lägesrapport Förordning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7404

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Direktivet om skatt på digitala tjänster Allmän riktlinje Förstärkning av bankunionen a Bankpaketet CRR/CRD/BRRD/SRMR Allmänt godkännande av resultaten av trepartsdialogen b Det europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7406

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Lagstiftningsöverläggningar Direktivet om carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet tredje omgången Allmän riktlinje Lägesrapport Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA3

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-19 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Konkurrenskraftsrådets möte inre marknad/industri samt forskning/rymd den 29-30 november 2018 Kommenterad dagordning Torsdagen den 29 november, inre marknad/industri: 1.Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA3 (pdf, 243 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA1

Kommenterad dagordning rådet 2018-11-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Biståndsministrarnas möte den 26 november 2018 Kommenterad dagordning En ny allians mellan EU och Afrika för hållbara investeringar och jobb Informations- och diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin Förslagets/diskussionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA1 (pdf, 81 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA4

Kommenterad dagordning Rådet utbildning, ungdom, kultur och idrott 2018-11-19 Ku2018/01990/LS U2018/04293/AI Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Socialdepartementet Rådets möte utbildning, ungdom, kultur och idrott den 2627 november 2018 Kommenterad dagordning MÅNDAG 26 NOVEMBER 2018 1.Godkännande av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6FA4 (pdf, 247 kB)