Dokument & lagar (22 762 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2018-04-20

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål Ju 2018:C Beteckning Ju 2018:C Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-04-18 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16 Direktiv för Lokal Sammansättning Rapporter

2018-04-16

Kommittéberättelse S 2018:05 utredningen, se dir. 2018:26

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum S 2018:05 Beteckning S 2018:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-04-16 Status Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-04-12

Statens offentliga utredningar 2018:30

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning Betänkande av Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel Stockholm 2018 SOU 2018:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-04-11

Statens offentliga utredningar 2018:30 (pdf, 895 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:29

sou 2018 29 Validering i högskolan för tillgodoräknande och livslångt lärande Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015-2019 Stockholm 2018 SOU 2018:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-04-10

Statens offentliga utredningar 2018:29 (pdf, 2342 kB)

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR12

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 6 mars 2018 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-47-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:RFR12 Förord Finansutskottet bjöd den 6 mars 2018 in till en offentlig utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och

2018-04-06

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR12 (pdf, 6459 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:26 Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Några frågor i skyddslagstiftningen Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Stockholm 2018 SOU 2018:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-05

Statens offentliga utredningar 2018:26 Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (pdf, 1096 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:28

sou 2018 28 En nationell alarmeringstjänst för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser Betänkande av 112-utredningen Stockholm 2018 SOU 2018:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-03

Statens offentliga utredningar 2018:28 (pdf, 9959 kB)

Kommittéberättelse M 2018:04 utredningen, se dir. 2018:25

Utredningen om kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen M 2018:04 Beteckning M 2018:04 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2018-04-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:25 Lokal Utredningen beräknas

2018-03-29

Kommittédirektiv 2018:25

Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Närmare om uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur gruppvis riskbedömning av farliga ämnen ska kunna

2018-03-29

Statens offentliga utredningar 2018:23

sou 2018 23 Konstnär oavsett villkor BETÄNKANDE SOU 2018:23 Konstnär oavsett villkor Betänkande av Konstnärspolitiska utredningen Stockholm 2018 SOU 2018:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-28

Statens offentliga utredningar 2018:23 (pdf, 7101 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:22

sou 2018 22 Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Betänkande av Mottagandeutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-28

Statens offentliga utredningar 2018:22 (pdf, 3165 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:25

sou 2018 25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering Betänkande av Digitaliseringsrättsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-27

Statens offentliga utredningar 2018:25 (pdf, 3667 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:24

sou 2018 24 Tid för utveckling DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN FÖR HÅLLBART ARBETSLIV ÖVER TID SOU 2018:24 Akvarellen på omslaget har målats av Agneta Frisk. Agneta är utbildad undersköterska och konstnär. Samtidigt som hon känner starkt för vårdarbetet har hon alltid haft en längtan att uttrycka sig konstnärligt. Efter

2018-03-27

Statens offentliga utredningar 2018:24 (pdf, 6151 kB)

Departementsserien 2018:6

Ds 2018:6 Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-23

Departementsserien 2018:6 (pdf, 1430 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 3 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 3 4 4 R I R 2 0 1 8 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Den kommunala finansieringsprincipen

2018-03-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:8 (pdf, 447 kB)

Kommittéberättelse S 2018:04 utredningen, se dir. 2018:22

2018 års donationsutredning S 2018:04 Beteckning S 2018:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-04-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:22 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 maj 2019. Sammansättning

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:2221

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:24

Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll,

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:23 kommittébeteckning: N 2017:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden N 2017:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om radiospektrumanvändning i framtiden dir. 2017:99Enligt utredningens

2018-03-21