Dokument & lagar (12 585 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-11-19

Departementsserien 2017:57

Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-11-17

Departementsserien 2017:57 (pdf, 878 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:89

sou 2017 89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet Delbetänkande av Utredningen om hemlig dataavläsning Stockholm 2017 SOU 2017:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-11-16

Statens offentliga utredningar 2017:89 (pdf, 4110 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D : 2 0 1 7 - 1 1 - 0 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 1 8 9 R I R 2 0 1 7 : 2 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Konsekvensanalyser

2017-11-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:25 (pdf, 391 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:88

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik Slutbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Stockholm 2017 SOU 2017:88 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-15

Statens offentliga utredningar 2017:88 (pdf, 1690 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D : 2 0 1 7 - 1 0 - 3 1 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 1 5 6 2 R I R 2 0 1 7 : 2 4 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Inkomsteffekter

2017-11-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:24 (pdf, 232 kB)

Kommittédirektiv 2017:110 kommittébeteckning: N 2015:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska analysera vilka regelförändringar

2017-11-09

Kommittédirektiv 2017:109 kommittébeteckning: Ju 2016:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10) Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning kan effektiviseras och moderniseras Utredaren ska Utredaren ska Genomförande och redovisning

2017-11-09

Kommittédirektiv 2017:108

Översyn av F-skattesystemet Innehåll Sammanfattning Det är viktigt för skattesystemets legitimitet att skattefusk och skatteundandragande minimeras Nuvarande regler och rättsverkningar Rättsverkningarna av ett godkännande för F-skatt Behovet av en utredning Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren

2017-11-09

Statens offentliga utredningar 2017:85

sou 2017 85 Rekrytering av framtidens domare Betänkande av Domarrekryteringsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:85 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-11-08

Statens offentliga utredningar 2017:85 (pdf, 2423 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:86

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning Betänkande av Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt Stockholm 2017 SOU 2017:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-11-07

Statens offentliga utredningar 2017:86 (pdf, 1371 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:84

sou 2017 84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Stockholm 2017 SOU 2017:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-03

Statens offentliga utredningar 2017:84 (pdf, 2083 kB)

Kommittéberättelse Fi 2017:C uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen (Fi 2017:C) Beteckning : Fi 2017:C Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-11-15 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE Lokal :

2017-11-02

Departementsserien 2017:52

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning Ds 2017:52 Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-02

Departementsserien 2017:52 (pdf, 2598 kB)

Kommittédirektiv 2017:111 kommittébeteckning: U 2016:06

Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 november 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag

2017-11-02

Statens offentliga utredningar 2017:83

sou 2017 83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? Betänkande av Förbränningsskatteutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-11-01

Statens offentliga utredningar 2017:83 (pdf, 9680 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:23

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D : 2 0 1 7 - 1 0 - 1 6 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 1 5 8 8 R I R 2 0 1 7 : 2 3 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Folkbokföringen –

2017-10-31

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:23 (pdf, 464 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:82

sou 2017 82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:82 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-26

Statens offentliga utredningar 2017:82 (pdf, 3147 kB)

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR3

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken 28 september 2017 ISSN 1653-0942 978-91-88607-14-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:RFR3 Förord Den 28 september 2017 höll finansutskottet en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och

2017-10-26

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR3 (pdf, 3669 kB)

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105

Utredningen om aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Ju 2017:13) Beteckning : Ju 2017:13 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-17 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 Lokal :

2017-10-26