Dokument & lagar (12 349 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-04-30

Departementsserien 2017:13

Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-04-28

Departementsserien 2017:13 (pdf, 388 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:9

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 4 - 1 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 8 6 4 R I R 2 0 1 7 : 9 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-04-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:9 (pdf, 711 kB)

Kommittéberättelse 2017:A01 utredningen, se dir. 2017:41

Utredningen om flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete (A 2017:01) Beteckning : A 2017:01 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-04-28 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens

2017-04-27

Departementsserien 2017:16

Ds 2017:16 Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-04-27

Departementsserien 2017:16 (pdf, 2134 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:31

sou 2017 31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Betänkande av Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden Stockholm 2017 SOU 2017:31 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-26

Statens offentliga utredningar 2017:31 (pdf, 2606 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:33 Betänkande av Hyresgästutredningen

Stärkt ställning för hyresgäster Stärkt ställning för hyresgäster Betänkande av Hyresgästutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:33 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-04-25

Statens offentliga utredningar 2017:33 Betänkande av Hyresgästutredningen (pdf, 2768 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:35

sou 2017 35 Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet Slutbetänkande av 2015 års skolkommission Stockholm 2017 SOU 2017:35 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-20

Statens offentliga utredningar 2017:35 (pdf, 3324 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 3 - 2 8 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 3 2 2 R I R 2 0 1 7 : 8 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-04-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:8 (pdf, 387 kB)

Kommittéberättelse 2017:JuF uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P

Ändrade EU-regler om aktieägares rättigheter (Ju 2017:F) Beteckning : Ju 2017:F Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-04-20 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-18 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju201703637/P Lokal : Uppdraget

2017-04-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 3 - 2 8 D N R : 3 . 1 . 1 – 2 0 1 6 - 0 7 9 6 R I R 2 0 1 7 : 7 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-04-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:7 (pdf, 400 kB)

Kommittéberättelse 2017:S03 utredningen, se dir. 2017:39

Utredningen Översyn av socialtjänstlagen (S 2017:03) Beteckning : S 2017:03 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-04-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-04-06

Kommittéberättelse 2017:Fi03 utredningen, se dir. 2017:38

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03) Beteckning : Fi 2017:03 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-04-25 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:38 Lokal : Utredningen

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:40

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 juni 2016 kommittédirektiv om utvärdering av bidragsbrottslagen (dir. 2016:61).

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:39

Översyn av socialtjänstlagen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Socialtjänstlagens tillämpning Socialtjänstens organisation och kompetens Förändringar i omvärlden Utredarens uppdrag Socialtjänstlagens struktur och konstruktion En hållbar socialtjänst Socialtjänstens uppdrag Socialtjänstlagens

2017-04-06

Kommittédirektiv 2017:38

Informationsskyldighet för skatterådgivare Innehåll Sammanfattning Behov av åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande Behovet av att utreda frågan om informationsskyldighet för skatterådgivare Utredningsuppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Gränsöverskridande

2017-04-06

Statens offentliga utredningar 2017:29

sou 2017 29 Brottsdatalag Delbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv Stockholm 2017 SOU 2017:29 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:29 (pdf, 4496 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:25

sou 2017 25 Samlad kunskap – stärkt handläggning Betänkande av Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada Stockholm 2017 SOU 2017:25 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-04-05

Statens offentliga utredningar 2017:25 (pdf, 2278 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:26

sou 2017 26 Delningsekonomi På användarnas villkor BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM ANVÄNDARNA I DELNINGSEKONOMIN SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor Betänkande av Utredningen om användarna i delningsekonomin Stockholm 2017 SOU 2017:26 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

2017-04-03

Statens offentliga utredningar 2017:26 (pdf, 3336 kB)

Kommittéberättelse 2017:JuE uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område (Ju 2017:E) Beteckning : Ju 2017:E Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-04-11 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-03 Direktiv för uppdraget se, Dnr Ju2017/03110/LP Lokal :

2017-04-03