Dokument & lagar (22 762 träffar)

Kommittédirektiv 2015:1 kommittébeteckning: Fi 2012:11

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster

2015-01-15

Kommittédirektiv 1998:1

Särskilda hinder för personer med utländsk bakgrund att starta och utveckla egna företag Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998 Bakgrund Flera problem vid nyetableringar Uppdraget Dir. 1998:1 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998 Sammanfattning av uppdraget En

1998-01-22

Kommittédirektiv 2000:1

Tilläggsdirektiv till Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 2000:1 Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2000. Sammanfattning av uppdraget Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) får i uppdrag att fortsätta

2000-01-20

Kommittédirektiv 1993:1

Översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1993-01-14 Mitt förslag Bakgrund Gällande invandrarpolitik Gällande invandringspolitik Gällande flyktingpolitik Sambandet mellan invandrar- och invandringspolitik Behovet av en ny

1993-01-14

Kommittédirektiv 1992:1

Privatiseringskommissionen Innehåll Mitt förslag Bakgrund Organisation m.m. Hemställan Vidare hemställer jag att regeringen beslutar Beslut Dir. 1992:1 Beslut vid regeringssammanträde 1992--01--16. Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet P. Westerberg, anför. Mitt förslag Jag

1992-01-16

Kommittédirektiv 2005:1

Nationellt råd för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005 Bakgrund Uppdraget Rådet skall mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005 Sammanfattning av uppdraget De

2005-01-10

Kommittédirektiv 2003:1

Tilläggsdirektiv till Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg Innehåll Sammanfattning av uppdraget Utredningsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2003. Sammanfattning av uppdraget Utredningen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet

2003-01-09

Kommittédirektiv 2001:1

Utveckling av kollektivtrafiken Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kollektivtrafikens utveckling Uppdraget Konsumentperspektiv och helhetssyn Problem och möjligheter Mål och visioner Ett forum för samarbete Tidsplan och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 17 maj

2001-05-17

Kommittédirektiv 1995:1

Kommission för att främja en bred användning av informationsteknik Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 1995 Bakgrund Utgångspunkter för att främja användningen av informationsteknik Kommissionens uppdrag Utvecklingen av företagandet och företagandets villkor Utvecklingen av arbetslivet

1995-01-19

Kommittédirektiv 2002:1

EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2002 Gällande bestämmelser Europaavtalen med kandidatländerna Utlänningslagstiftningen i Sverige Utredningsbehovet Den fria rörlighetens ekonomiska konsekvenser Arbetskraftsbrist inom vissa sektorer AMS

2002-02-07

Kommittédirektiv 2012:1

Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta Innehåll Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari - 30 juni 2012 är 2,0 procent.

2011-12-30

Kommittédirektiv 2014:1

E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Innehåll Sammanfattning Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

2014-01-09

Kommittédirektiv 1926:1

Lag (1926:1) innefattande bestämmelser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och Finland angående renar i gränsområdena Innehåll Verkställighet av finsk myndighets beslut rörande svensk renägares ersättningsskyldighet enligt konventionen m.m. Övergångsbestämmelser 1 kap. Om finska renar

1926-01-07

Kommittédirektiv 2009:1

Genomförande av EG:s direktiv om återvändande samt frågor om förvar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Återvändandedirektivet Transiteringsdirektivet Behovet av utredning Direktivet om bistånd vid transitering Övriga förvarsfrågor Uppdraget Direktivet om bistånd vid transitering Övriga förvarsfrågor Konsekvenser

2009-02-05

Kommittédirektiv 2004:1

Tilläggsdirektiv till Utredningen (Jo 2003:04) om avveckling av Centrala försöksdjursnämnden Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2004. Förlängd tid för uppdraget Regeringen bemyndigade den 5 juni 2003 chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild

2004-01-29

Kommittédirektiv 2017:1

Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Byggande under tider med ekonomisk instabilitet Byggande på svaga bostadsmarknader Mindre byggföretags finansieringsförutsättningar Finansiering av hyresbostäder och bostäder för

2017-01-12

Kommittédirektiv 1991:1

Åtgärder i samband med inrättandet av en ny central myndighet på jordbrukets område m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1991-01-17 Mitt förslag Bakgrund Utgångspunkten för inrättandet av den nya myndigheten Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1991:1 Beslut vid regeringssammanträde 1991-01-17 T.f.

1991-01-17

Kommittédirektiv 1990:1

Utredning om teknisk översyn av mervärdeskatten Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18 Mitt förslag Bakgrund Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1990:1 Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18 Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför. Mitt förslag Jag föreslår

1990-01-18

Kommittédirektiv 1989:1

Begravningskostnader Innehåll Mitt förslag Bakgrund Den allmänna försäkringen Den kyrkokommunala kompetensen Senare behandling av frågan Behovet av en utredning Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1989:1 Beslut vid regeringssammanträde 1989-01-26. Statsrådet Wallström, civildepartementet,

1989-01-26

Kommittédirektiv 1988:1

Översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkreditgarantier och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-krediter. Innehåll Mitt förslag Bakgrund Utredningsuppdraget Hemställan Beslut Dir. 1988:1 Beslut vid regeringssammanträde 1988-01-28. Statsrådet Gradin anför

1988-01-28