Dokument & lagar (12 612 träffar)

Kommittédirektiv 2012:1 kommittébeteckning: S 2011:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv (S 2011:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 april 2011 direktiv om översyn

2012-01-12

Kommittédirektiv 2016:1

Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv Innehåll Sammanfattning En ny nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken Uppdraget att kartlägga Utredaren ska därför Uppdraget att analysera om gällande bestämmelser Utredaren ska därför Uppdraget att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt

2016-01-21

Kommittédirektiv 2015:1 kommittébeteckning: Fi 2012:11

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster

2015-01-15

Kommittédirektiv 2013:1

Inhyrning och företrädesrätt till återanställning Innehåll Sammanfattning Regelverket kring inhyrning och företrädesrätt Förhandlingsskyldighet och vetorätt enligt medbestämmandelagen Företrädesrätt enligt anställningsskyddslagen Företrädesrätt vid inhyrning av arbetskraft Uppdraget om inhyrning

2013-01-17

Kommittédirektiv 2017:1

Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Byggande under tider med ekonomisk instabilitet Byggande på svaga bostadsmarknader Mindre byggföretags finansieringsförutsättningar Finansiering av hyresbostäder och bostäder

2017-01-12

Kommittédirektiv 2014:1

E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Innehåll Sammanfattning Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska

2014-01-09

Kommittédirektiv 2011:1 kommittébeteckning: Fi 2011:01

Översyn av företagsbeskattningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund och utgångspunkter De svenska bolagsskattereglerna i ett historiskt perspektiv Två asymmetrier Incitament för riskkapital Källskatt på räntebetalningar Koncernbidrag och underprisöverlåtelser i ett internationellt

2011-01-13

Kommittédirektiv 1998:1

Särskilda hinder för personer med utländsk bakgrund att starta och utveckla egna företag Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998 Bakgrund Flera problem vid nyetableringar Uppdraget Dir. 1998:1 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998 Sammanfattning av uppdraget En

1998-01-22

Kommittédirektiv 2000:1

Tilläggsdirektiv till Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 2000:1 Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2000. Sammanfattning av uppdraget Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) får i uppdrag att fortsätta

2000-01-20

Kommittédirektiv 1989:1

Begravningskostnader Innehåll Mitt förslag Bakgrund Den allmänna försäkringen Den kyrkokommunala kompetensen Senare behandling av frågan Behovet av en utredning Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1989:1 Beslut vid regeringssammanträde 1989-01-26. Statsrådet Wallström, civildepartementet,

1989-01-26

Kommittédirektiv 1990:1

Utredning om teknisk översyn av mervärdeskatten Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18 Mitt förslag Bakgrund Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1990:1 Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18 Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför. Mitt förslag Jag föreslår

1990-01-18

Kommittédirektiv 1993:1

Översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1993-01-14 Mitt förslag Bakgrund Gällande invandrarpolitik Gällande invandringspolitik Gällande flyktingpolitik Sambandet mellan invandrar- och invandringspolitik Behovet av en ny

1993-01-14

Kommittédirektiv 1991:1

Åtgärder i samband med inrättandet av en ny central myndighet på jordbrukets område m.m. Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1991-01-17 Mitt förslag Bakgrund Utgångspunkten för inrättandet av den nya myndigheten Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1991:1 Beslut vid regeringssammanträde

1991-01-17

Kommittédirektiv 1994:1

Allmänhetens bankombudsman Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1994-01-13 Bakgrund Uppdraget Dir. 1994:1 Beslut vid regeringssammanträde 1994-01-13 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda frågan om en allmänhetens bankombudsman. Bakgrund Under 1980-talet skedde

1994-01-13

Kommittédirektiv 1999:1

Konsumentpolitiken inför ett nytt sekel Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 1999 Bakgrund Konsumentpolitikens mål Myndigheter och organisationer Lagstiftning Nya förutsättningar för konsumentpolitiken Teknisk utveckling och ett ökat informationsutbud Ändrade ekonomiska förutsättningar

1999-01-07

Kommittédirektiv 1992:1

Privatiseringskommissionen Innehåll Mitt förslag Bakgrund Organisation m.m. Hemställan Vidare hemställer jag att regeringen beslutar Beslut Dir. 1992:1 Beslut vid regeringssammanträde 1992--01--16. Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet P. Westerberg, anför. Mitt förslag Jag

1992-01-16

Kommittédirektiv 1987:1

Handeln med optioner m. m. Innehåll Mitt förslag Utgångspunkter Lagstiftningen på värdepappersmarknaden Marknadens organisation m.m. Penningmarknadsmäklarna Riksdagsbehandling Uppdraget Riktlinjer för arbetet Handelsregler m.m. Hemställan Vidare hemställer jag att regeringen beslutar

1987-01-15

Kommittédirektiv 1988:1

Översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkreditgarantier och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-krediter. Innehåll Mitt förslag Bakgrund Utredningsuppdraget Hemställan Beslut Dir. 1988:1 Beslut vid regeringssammanträde 1988-01-28. Statsrådet Gradin anför

1988-01-28

Kommittédirektiv 2006:1

Tilläggsdirektiv till JämStöd, utredningen om stöd till jämställdhetsintegrering i staten, (N 2005:02) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 2005 tillkallades

2006-01-12

Kommittédirektiv 1997:1

Elektroniska pengar Innehåll Kontantkort Elektroniska pengar på datorn Tidigare utredningsarbete Näringsrättsliga och civilrättsliga frågor Utredningsarbetet Dir. 1997:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 1997. Sammanfattning av uppdragetEn särskild utredare skall kartlägga och

1997-01-09