Dokument & lagar (12 083 träffar)

Kommittédirektiv 1990:1

Utredning om teknisk översyn av mervärdeskatten Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18 Mitt förslag Bakgrund Uppdraget Hemställan Beslut Dir. 1990:1 Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-18 Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt, anför. Mitt förslag Jag föreslår

1990-01-18

Kommittédirektiv 2016:1

Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv Innehåll Sammanfattning En ny nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken Uppdraget att kartlägga Utredaren ska därför Uppdraget att analysera om gällande bestämmelser Utredaren ska därför Uppdraget att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt

2016-01-21

Kommittédirektiv 2015:1 kommittébeteckning: Fi 2012:11

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 20 december 2012 kommittédirektiv om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster

2015-01-15

Kommittédirektiv 2014:1

E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Innehåll Sammanfattning Nuvarande bestämmelser Behovet av en översyn Uppdraget Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska

2014-01-09

Kommittédirektiv 2008:1 kommittébeteckning: Fi 2008:02

Kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel för avfall som förbränns Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Närmare om avfallsförbränningsskattens konstruktion Problem med avfallsförbränningsskatten Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008. Sammanfattning

2008-04-10

Kommittédirektiv 2007:1 kommittébeteckning: N 2006:06

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av de svenska flygplatserna (N 2006:06) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2007 Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredningen om översyn av de svenska flygplatserna (N2006:06) skall

2007-01-25

Kommittédirektiv 2013:1

Inhyrning och företrädesrätt till återanställning Innehåll Sammanfattning Regelverket kring inhyrning och företrädesrätt Förhandlingsskyldighet och vetorätt enligt medbestämmandelagen Företrädesrätt enligt anställningsskyddslagen Företrädesrätt vid inhyrning av arbetskraft Uppdraget om inhyrning

2013-01-17

Kommittédirektiv 2012:1 kommittébeteckning: S 2011:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv (S 2011:05) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 april 2011 direktiv om översyn

2012-01-12

Kommittédirektiv 2011:1 kommittébeteckning: Fi 2011:01

Översyn av företagsbeskattningen Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund och utgångspunkter De svenska bolagsskattereglerna i ett historiskt perspektiv Två asymmetrier Incitament för riskkapital Källskatt på räntebetalningar Koncernbidrag och underprisöverlåtelser i ett internationellt

2011-01-13

Kommittédirektiv 2005:1

Nationellt råd för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005 Bakgrund Uppdraget Rådet skall mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 10 januari 2005 Sammanfattning av uppdraget De

2005-01-10

Kommittédirektiv 2006:1

Tilläggsdirektiv till JämStöd, utredningen om stöd till jämställdhetsintegrering i staten, (N 2005:02) Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006 Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 2005 tillkallades

2006-01-12

Kommittédirektiv 2002:1

EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2002 Gällande bestämmelser Europaavtalen med kandidatländerna Utlänningslagstiftningen i Sverige Utredningsbehovet Den fria rörlighetens ekonomiska konsekvenser Arbetskraftsbrist inom vissa sektorer AMS

2002-02-07

Kommittédirektiv 2004:1

Tilläggsdirektiv till Utredningen (Jo 2003:04) om avveckling av Centrala försöksdjursnämnden Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2004. Förlängd tid för uppdraget Regeringen bemyndigade den 5 juni 2003 chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild

2004-01-29

Kommittédirektiv 2001:1

Utveckling av kollektivtrafiken Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kollektivtrafikens utveckling Uppdraget Konsumentperspektiv och helhetssyn Problem och möjligheter Mål och visioner Ett forum för samarbete Tidsplan och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den 17 maj

2001-05-17

Kommittédirektiv 2000:1

Tilläggsdirektiv till Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 2000:1 Beslut vid regeringssammanträde den 20 januari 2000. Sammanfattning av uppdraget Miljöbalksutbildningen (M 1997:03) får i uppdrag att fortsätta

2000-01-20

Kommittédirektiv 1998:1

Särskilda hinder för personer med utländsk bakgrund att starta och utveckla egna företag Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998 Bakgrund Flera problem vid nyetableringar Uppdraget Dir. 1998:1 Beslut vid regeringssammanträde den 22 januari 1998 Sammanfattning av uppdraget En

1998-01-22

Kommittédirektiv 1996:1

Översyn av lagstiftningen för handel med skrot och begagnade varor Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 januari 1996 Gällande ordning Motiven för översynen Regleringars effekter Pågående utredningar som påverkar uppdraget Uppdraget Redovisning av uppdraget Dir. 1996:1 Beslut

1996-01-18

Kommittédirektiv 1999:1

Konsumentpolitiken inför ett nytt sekel Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 1999 Bakgrund Konsumentpolitikens mål Myndigheter och organisationer Lagstiftning Nya förutsättningar för konsumentpolitiken Teknisk utveckling och ett ökat informationsutbud Ändrade ekonomiska förutsättningar

1999-01-07

Kommittédirektiv 1997:1

Elektroniska pengar Innehåll Kontantkort Elektroniska pengar på datorn Tidigare utredningsarbete Uppdraget Utredningsarbetet Dir. 1997:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 1997. Sammanfattning av uppdragetEn särskild utredare skall kartlägga och analysera de rättsliga frågor som

1997-01-09

Kommittédirektiv 1994:1

Allmänhetens bankombudsman Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1994-01-13 Bakgrund Uppdraget Dir. 1994:1 Beslut vid regeringssammanträde 1994-01-13 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda frågan om en allmänhetens bankombudsman. Bakgrund Under 1980-talet skedde

1994-01-13