Dokument & lagar (12 612 träffar)

Kommittéberättelse Ju 1961:51

Svensk sakkunnig (Ju 1961:51) i Nordiska straffrättskommittén Beteckning : Ju 1961:51 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2006-08-17 Status : Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Högsta domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm, tel. växel

1961-01-01

Kommittéberättelse Fö 1964:A

Flygmaterielberedningen (Fö 1964:A) Beteckning : Fö 1964:A Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2001-08-08 Status : Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Försvarsdepartementet, Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10

1964-01-01

Kommittéberättelse K 1967:37

Nordisk kommitté (K1967:37) för trafiksäkerhetsforskning (NKT) Beteckning : K 1967:37 Departement : Kommunikationsdepartementet Senast ändrad : 1994-10-31 Status : Avslutad 1993 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Statens väg- och trafikinstitut, 581 01 Linköping,

1967-01-01

Kommittéberättelse K 1967:38

Nordisk kommitté (K 1967:38) för transportforskning (NKTF) Beteckning : K 1967:38 Departement : Kommunikationsdepartementet Senast ändrad : 1994-10-31 Status : nordisk kommitté N Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : 0 1 2 3 4 5 6 Sammansättning Färm,

1967-01-01

Kommittéberättelse Ju 1968:59

Samarbetsorganet (Ju 1968:59) för rättsväsendets informationssystem (SARI) Beteckning : Ju 1968:59 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2001-08-08 Status : Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedeparte-

1968-01-01

Kommittéberättelse Ju 1968:67

Nämnden (Ju 1968:67) för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier Beteckning : Ju 1968:67 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2006-08-17 Status : Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Brottsförebyggande rådet, Atlasmuren 1, 2

1968-01-01

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, 1995:22, 1995:104, 1995:127, 1995:167, 1997:153, 1998:13, 1998:65, 1998:72, 2011:67 och 2015:78.

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Organ inom Regeringskansliet Beteckning : Jo 1968:A Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-03-20 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28 Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, 1995:22, 1995:104,

1968-06-28

Kommittéberättelse K 1971:02

Nordiskt trafiksäkerhetsråd (K1971:02) (NTR) Beteckning : K 1971:02 Departement : Kommunikationsdepartementet Senast ändrad : 1994-10-31 Status : Avslutad 1993 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Vasagatan 8-10, Postadress: Kommunikationsdepartementet, 103

1971-01-01

Kommittéberättelse U 1971:14

Ämbetsmannakommittén (U 1971:14) för nordiskt kulturellt samarbete Tillkallade enligt arbetsordning för ämbetsmannakommittén för nordiskt kulturellt samarbete, fastställd av nordiska ministerrådet den 13 december 1971 och ändrad den 16 september 1975: Svenska ledamöter: M Kirsebom, Bjarne, statssekreterare (t.o.m. den

1971-01-01

Kommittéberättelse U 1972:07 kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse del II UII och dir. 1977:105, 1995:99.

Bibelkommissionen (U 1972:07) Beteckning : U 1972:07 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2002-02-28 Status : Avslutad 2001 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1972-12-01 Direktiv för kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och

1972-12-01

Kommittéberättelse Ju 1974:07

Nordiska ämbetsmannakommittén (Ju 1974:07) för lagstiftningsfrågor (NÄL) Beteckning : Ju 1974:07 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-08 Status : nordisk kommitté N Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm,

1974-01-01

Kommittéberättelse Fö 1999:G delegationen, se regeringsbeslut den 23 januari 1975.

Canadadelegationen (Fö 1999:G) Beteckning : Fö 1999:G Departement : Försvarsdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1975-01-23 Direktiv för delegationen, se regeringsbeslut den 23 januari 1975. Lokal : Försvarets materielverk,

1975-01-23

Kommittéberättelse A 1976:A

ILO-kommittén (A 1976:A) Beteckning : A 1976:A Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2016-09-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Sammansättning Ordförande: Bergh,

1976-01-01

Kommittéberättelse I 1976:C

Nämnden (I 1976:C) för styrelserepresentation (NFS) Organ inom Regeringskansliet Beteckning : I 1976:C Departement : Näringsdepartementet Senast ändrad : 2006-12-20 Status : B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-06-03 Direktiv för Lokal : Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Nämndens

1976-06-03

Kommittéberättelse U 1976:11

Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11) Organ inom Regeringskansliet Beteckning : U 1976:11 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-02-06 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1976-09-09 Direktiv för Lokal : Drottninggatan

1976-09-09

Kommittéberättelse U 1977:10

Arbetsgruppen för samefrågor (U 1977:10) Beteckning : U 1977:10 Departement : Jordbruksdepartementet Senast ändrad : 2001-08-08 Status : Avslutad 1995 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : 0 1 2 Sammansättning Dau, Hans Ledamot: Eriksson, Birgitta Ledamot:

1977-01-01

Kommittéberättelse S 1980:B

Läkemedelsinformationsrådet (S1980:B) Organ inom Regeringskansliet Beteckning : S 1980:B Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2001-08-08 Status : Avslutad 1996 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Box 1136, 111 81 Stockholm, tel. 11 32 17 (sekreteraren)

1980-01-01

Kommittéberättelse B 1981:03 expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84.

Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO) Beteckning : B 1981:03 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2004-03-05 Status : Avslutad 2003 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1981-02-26 Direktiv för expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84. Lokal :

1981-02-26

Kommittéberättelse A 1982:A

Jämställdhetsrådet (A 1982:A) Organ inom Regeringskansliet Beteckning : A 1982:A Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-02-01 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1982-12-22 Direktiv för Lokal : Fredsgatan 8, Postadress: Socialdepartementet, 103

1982-12-22

Kommittéberättelse Ju 1983:01 delegationen, se dir 1982:104, dir. 1986:4, dir. 1992:15 och dir. 1994:156.

Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01) Organ inom Regeringskansliet Beteckning : Ju 1983:01 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2000-03-13 Status : Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1982-12-22 Direktiv för delegationen, se dir 1982:104, dir. 1986:4,

1982-12-22