Dokument & lagar (12 112 träffar)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-01-18

Departementsserien 2017:1

Ds 2017:1 Elektronisk övervakning av kontaktförbud Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-01-18

Departementsserien 2017:1 (pdf, 519 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 1 - 0 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 3 6 9 R I R 2 0 1 7 : 2 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-01-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:2 (pdf, 362 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 2 - 1 5 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 1 5 1 R I R 2 0 1 7 : 1 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-01-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:1 (pdf, 364 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:2

sou 2017 2 Kraftsamling för framtidens energi Betänkande av Energikommissionen Stockholm 2017 SOU 2017:2 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-01-09

Statens offentliga utredningar 2017:2 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:1

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén Stockholm 2017 SOU 2017:1 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-01-04

Statens offentliga utredningar 2017:1 (pdf, 3827 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:94

sou 2016 94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro Stockholm 2016 SOU 2016:94 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-01-01

Statens offentliga utredningar 2016:94 (pdf, 2608 kB)

Departementsserien 2016:46

Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning Utbildningsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-12-30

Departementsserien 2016:46 (pdf, 769 kB)

Departementsserien 2016:47

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension Ds 2016:47 Ds 2016:47 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2016-12-29

Departementsserien 2016:47 (pdf, 2458 kB)

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR6

Socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om Finsams fortsatta utveckling – nästa steg ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-72-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 Förord Som ett led i socialförsäkringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering anordnade utskottet den 17 november 2016 en offentlig

2016-12-28

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR6 (pdf, 2556 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:93

sou 2016 93 Klassificering av nya psykoaktiva substanser Betänkande av Utredningen om nätdroger m.m. Stockholm 2016 SOU 2016:93 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-12-27

Statens offentliga utredningar 2016:93 (pdf, 2395 kB)

Departementsserien 2016:44

ds 2016 44 Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-12-27

Departementsserien 2016:44 (pdf, 3220 kB)

Departementsserien 2016:42

ds 2016 42 Ds 2016:42 Elektroniska vägfraktsedlar Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-12-27

Departementsserien 2016:42 (pdf, 926 kB)

Kommittéberättelse 2016:Ju23 utredningen, se dir. 2016:115

Utredningen om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (Ju 2016:23) Beteckning : Ju 2016:23 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-01-03 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22 Direktiv för

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:117 kommittébeteckning: U 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 kommittédirektiv om en

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:116

Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Innehåll Sammanfattning Europarådets kritik mot undervisningen i nationella Sveriges minoritetspolitik Europarådets kritik Utredaren ska därför Tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk Utredaren ska

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:115

Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner Innehåll Sammanfattning En översyn behövs eftersom samhället har förändrats Uppdraget Mot denna bakgrund ska utredaren Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Arbetets

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:114

Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över penningpolitikens mål och medel Uppdraget att förtydliga Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet Uppdraget att se över Riksbankens institutionella oberoende Uppdraget att se över Riksbankens

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:113

En modern reglering av godstransporter till sjöss Innehåll Sammanfattning Den internationella regleringen av godstransporter till sjöss Rotterdamreglerna Den nuvarande svenska lagstiftningen Utredningsuppdraget Tidpunkten för ett svenskt tillträde Lagändringar med anledning av ett tillträde Regleringen

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:112 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Innehåll Ändrad tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016. Ändrad tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för

2016-12-22