Dokument & lagar (11 956 träffar)

Departementsserien 2016:37

Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-23

Departementsserien 2016:37 (pdf, 2698 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:20

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 0 9 - 0 5 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 5 - 0 4 7 7 R I R 2 0 1 6 : 2 0 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-09-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:20 (pdf, 301 kB)

Departementsserien 2016:31

Ds 2016:31 Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-16

Departementsserien 2016:31 (pdf, 1327 kB)

Departementsserien 2016:8

Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-16

Departementsserien 2016:8 (pdf, 907 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:58

Ändrade mediegrundlagar, del 1 Ändrade mediegrundlagar Del 1 Betänkande av Mediegrundlagskommittén Stockholm 2016 SOU 2016:58 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-15

Statens offentliga utredningar 2016:58 (pdf, 2181 kB)

Kommittédirektiv 2016:76

Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Innehåll Sammanfattning Allt sämre resultat i grundskolan och varierande kvalitet i förskolan Skickliga lärare och förskollärare är en nyckelfaktor Ansvaret för skolväsendet En nationell samling för läraryrket Uppdraget att se över och vid behov

2016-09-15

Statens offentliga utredningar 2016:57

Säkerhet i ny tid Betänkande av Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten Stockholm 2016 SOU 2016:57 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-09

Statens offentliga utredningar 2016:57 (pdf, 1858 kB)

Departementsserien 2016:32

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Ds 2016:32 Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-09-09

Departementsserien 2016:32 (pdf, 1911 kB)

Kommittéberättelse 2016:JuG uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s nya dataskyddsförordning (Ju 2016:G) Beteckning : Ju 2016:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-09-23 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-07 Direktiv för uppdraget, se PM dnr. Ju2016/06265/LP Lokal :

2016-09-07

Kommittéberättelse 2016:KuB uppdraget , se PM dnr Ku2016/02011/DISK

Utreda vad en ratificering av Nordisk samekonvention skulle innebära för svensk del (Ku 2016:B) Beteckning : Ku 2016:B Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2016-09-14 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-05 Direktiv för uppdraget , se PM dnr

2016-09-05

Statens offentliga utredningar 2016:56

sou 2016 56 Ny paketreselag Delbetänkande av Paketreseutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:56 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2016-09-02

Statens offentliga utredningar 2016:56 (pdf, 2088 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:54 En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle

sou 2016 54 Till sista utposten En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Slutbetänkande av 2015 års postlagsutredning Stockholm 2016 SOU 2016:54 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2016-09-01

Statens offentliga utredningar 2016:54 En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (pdf, 3393 kB)

Kommittéberättelse 2016:ju18 utredningen, se dir. 2016:75

Utredningen om stärkt integriet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (Ju 2016:18) Beteckning : ju 2016:18 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-09-23 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-09-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2016:75 Lokal :

2016-09-01