Dokument & lagar (104 träffar)

Statens offentliga utredningar 2014:92

Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni Delbetänkande av NISU 2014 Stockholm 2014 SOU 2014:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:92 (pdf, 629 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:91

sou 2014 91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Betänkande av Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Stockholm 2014 SOU 2014:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:91 (pdf, 1533 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:90

Bisfenol A Kartläggning och strategi för minskad exponering Betänkande av Bisfenol A-utredningen Stockholm 2014 SOU 2014:90 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:90 (pdf, 1018 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:89

Elsäkerhet – en ledningsfråga Betänkande av Elbehörighetsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:89 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:89 (pdf, 1055 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:88

sou 2014 88 Luftförsvarsutredningen 2040 Slutbetänkande av Luftförsvarskommittén Stockholm 2014 SOU 2014:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:88 (pdf, 2448 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:79

sou 2014 79 Internationella säkerheter i flygplan m.m. – Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet Betänkande av Kapstadsutredningen – internationella säkerheter i luftfartyg m.m. Stockholm 2014 SOU 2014:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:79 (pdf, 2335 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:75

Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering Betänkande av E-delegationen Stockholm 2014 SOU 2014:75 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:75 (pdf, 1089 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:64

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga Betänkande av Utredningen om åldersgränser för film Stockholm 2014 SOU 2014:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats:

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:64 (pdf, 932 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:36

Frågor om följerätt och om museernas kopiering Betänkande av Följerättsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se fritzes.se För remissutsändningar av SOU

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:36 (pdf, 3470 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:28

sou 2014 28 Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:28 (pdf, 2190 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:26

sou 2014 26 Tillträde till COTIF 1999 Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:26 (pdf, 5053 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:23

sou 2014 23 Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 1 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:23 (pdf, 5097 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:3

sou 2014 3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:3 (pdf, 3147 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:87

sou 2014 87 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2014-12-19

Statens offentliga utredningar 2014:87 (pdf, 3409 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:86

sou 2014 86 Rättvisans pris Betänkande av Biträdeskostnadsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av

2014-12-19

Statens offentliga utredningar 2014:86 (pdf, 2359 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:85

sou 2014 85 Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2014-12-18

Statens offentliga utredningar 2014:85 (pdf, 2044 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:83

Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet Delbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2014 SOU 2014:83 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats:

2014-12-18

Statens offentliga utredningar 2014:83 (pdf, 1261 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:82

sou 2014 82 Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor Slutbetänkande av Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Stockholm 2014 SOU 2014:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2014-12-16

Statens offentliga utredningar 2014:82 (pdf, 2311 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:84

6 Kunskapsplattformen 6.1 Bakgrund Av direktivet till Samordningsrådet för smarta elnät (2012:48) framgår att rådet ska etablera en kunskapsplattform för att öka kunskaperna om framtida krav på elnäten och om nyttan och möj- ligheterna med ny teknik. Målgruppen ska vara bred men fokus ska ligga på elmarknadens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2014:84 (pdf, 860 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:84

5 Rådets bedömning av smarta elnäts möjligheter 5.1 Kartläggning av aktörer, ansvar och insatser för smarta elnät i Sverige Samordningsrådet ska enligt direktivet kartlägga roller, ansvar, drivkrafter, aktiviteter och möjligheter för smarta elnät i Sverige. Uppgifterna är specificerade så här: Kartlägga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2014:84 (pdf, 2206 kB)