Dokument & lagar (104 träffar)

Statens offentliga utredningar 2014:92

Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni Delbetänkande av NISU 2014 Stockholm 2014 SOU 2014:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:92 (pdf, 629 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:91

sou 2014 91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Betänkande av Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Stockholm 2014 SOU 2014:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:91 (pdf, 1533 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:90

Bisfenol A Kartläggning och strategi för minskad exponering Betänkande av Bisfenol A-utredningen Stockholm 2014 SOU 2014:90 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:90 (pdf, 1018 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:89

Elsäkerhet en ledningsfråga Betänkande av Elbehörighetsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:89 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:89 (pdf, 1055 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:88

sou 2014 88 Luftförsvarsutredningen 2040 Slutbetänkande av Luftförsvarskommittén Stockholm 2014 SOU 2014:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:88 (pdf, 2448 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:79

sou 2014 79 Internationella säkerheter i flygplan m.m. Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet Betänkande av Kapstadsutredningen internationella säkerheter i luftfartyg m.m. Stockholm 2014 SOU 2014:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:79 (pdf, 2335 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:75

Automatiserade beslut färre regler ger tydligare reglering Betänkande av E-delegationen Stockholm 2014 SOU 2014:75 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:75 (pdf, 1089 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:64

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga Betänkande av Utredningen om åldersgränser för film Stockholm 2014 SOU 2014:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:64 (pdf, 932 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:36

Frågor om följerätt och om museernas kopiering Betänkande av Följerättsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:36 (pdf, 3470 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:28

sou 2014 28 Lönsamt arbete familjeansvarets fördelning och konsekvenser Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:28 (pdf, 2190 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:26

sou 2014 26 Tillträde till COTIF 1999 Delbetänkande av Järnvägstrafikutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:26 (pdf, 5053 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:23

sou 2014 23 Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 1 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:23 (pdf, 5097 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:3

sou 2014 3 Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2015-01-01

Statens offentliga utredningar 2014:3 (pdf, 3147 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:87

sou 2014 87 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd hantering och prissättning Slutbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2014-12-19

Statens offentliga utredningar 2014:87 (pdf, 3409 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:86

sou 2014 86 Rättvisans pris Betänkande av Biträdeskostnadsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds

2014-12-19

Statens offentliga utredningar 2014:86 (pdf, 2359 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:85

sou 2014 85 Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2014-12-18

Statens offentliga utredningar 2014:85 (pdf, 2044 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:83

Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet Delbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2014 SOU 2014:83 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2014-12-18

Statens offentliga utredningar 2014:83 (pdf, 1261 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:82

sou 2014 82 Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor Slutbetänkande av Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Stockholm 2014 SOU 2014:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2014-12-16

Statens offentliga utredningar 2014:82 (pdf, 2311 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:84

6 Kunskapsplattformen 6.1Bakgrund Av direktivet till Samordningsrådet för smarta elnät 2012:48 framgår att rådet ska etablera en kunskapsplattform för att öka kunskaperna om framtida krav på elnäten och om nyttan och möjligheterna med ny teknik. Målgruppen ska vara bred men fokus ska ligga på elmarknadens aktörer, sakägare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2014:84 (pdf, 860 kB)

Statens offentliga utredningar 2014:84

5Rådets bedömning av smarta elnäts möjligheter 5.1Kartläggning av aktörer, ansvar och insatser för smarta elnät i Sverige Samordningsrådet ska enligt direktivet kartlägga roller, ansvar, drivkrafter, aktiviteter och möjligheter för smarta elnät i Sverige. Uppgifterna är specificerade så här: Kartlägga ansvarsfördelningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2014:84 (pdf, 2206 kB)