Dokument & lagar (124 träffar)

Statens offentliga utredningar 2010:107

Läkares sjukskrivningspraxis Läkares sjukskrivningspraxis En systematisk litteraturöversikt Elsy Söderberg Christina Lindholm Jenny Kärrholm Kristina Alexanderson En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:107 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:107 (pdf, 2504 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:106

Folkhälsa - Djurhälsa Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring, del 2 Folkhälsa – Djurhälsa Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring Del B Betänkande av Djursmittsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:106 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:106 (pdf, 5056 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:105

Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området Lennart Flood Andreea Mitrut En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:105 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:105 (pdf, 1910 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:100

Ansvar för järnvägssäkerheten Kan en annan fördelning gynna en marknadsdriven utveckling? Slutbetänkande av Utredningen om driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet Stockholm 2010 SOU 2010:100 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:100 (pdf, 1667 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:99

Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:99 SOU och Ds kan köpas från

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:99 (pdf, 2408 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:97

Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan Göran Linde Lars Naeslund Bo Sundblad Rapport XIII från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:97 (pdf, 3854 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:96

Riktiga betyg är bättre än höga betyg Förslag till omprövning av betyg Betänkande av Betygsprövningsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:96 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-12-02 10:58:19 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:96 (pdf, 2075 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:93

Summary The Commission's mission and target group The Commission's mission On 1 October 2009, I was appointed as the special investigator tasked to lead the Commission for Reviewing the Work of Schools with Exposed Children (U 2009:05). The mission was extensive (Dir. 2009:80), and entailed that I should paint a holistic


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:93 (pdf, 179 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:93

Att skapa arbeten Löner, anställningsskydd och konkurrens Att skapa arbeten Löner, anställningsskydd och konkurrens Bilaga 5–7 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:93 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:93 (pdf, 4087 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:91

Bilaga 1 Kommittédirektiv Dir. Havsplanering i svenska vatten 2009:109 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur en reformerad fysisk planering av merparten av det svenska territorialhavet och den svenska ekonomiska zonen kan utformas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:91 (pdf, 1335 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:91

sou 2010 91 d1 Planering på djupet – fysisk planering av havet Betänkande av Havsplaneringsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:91 (pdf, 2999 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:90

En ny lag om ekonomiska föreningar, del 2 En ny lag om ekonomiska föreningar Del 2 Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:90 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:90 (pdf, 4005 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:90

En ny lag om ekonomiska föreningar, del 1 En ny lag om ekonomiska föreningar Del 1 Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:90 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:90 (pdf, 3751 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:84

Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt Mehrdad Darvishpour Pirjo Lahdenperä Hans Lorentz Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan Stockholm 2010 SOU 2010:84 2010SOU försätts S-formatsv.indd 1 2010-10-28 12:30:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:84 (pdf, 812 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:78

Fondverksamhet över gränserna Genomförande av UCITS IV-direktivet, del 3 Bilaga 1 Kommittédirektiv Investeringsfondsfrågor Dir. 2009:94 Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2009. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur ett nytt EG direktiv om samordning av lagar och andra


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:78 (pdf, 4913 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:78

6 Delning av investeringsfond 6.1 Delning av en investeringsfond Utredningens förslag: Efter tillstånd från Finansinspektionen ska ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag kunna få dela en investeringsfond i två eller flera delar. Bolaget ska samtidigt kunna ansöka om godkännande av fondbestämmelser för den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:78 (pdf, 2616 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:78

Fondverksamhet över gränserna Genomförande av UCITS IV-direktivet Betänkande av Investeringsfondsutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:78 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:78 (pdf, 3366 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:76

18 Konsekvenser av våra förslag 18.1 Inledning För kommittéers och särskilda utredares arbete gäller kommitté- förordningens (1998:1474) bestämmelser. Enligt 14 § kommitté- förordningen gäller att om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:76 (pdf, 2799 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:76

Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet, del 2 1 Uppdraget och utredningens arbete 1.1 Utredningens direktiv Enligt direktiven ska utredaren göra en översyn av LVTR och FVTR. Översynen ska ta sikte på lagens och förordningens funk- tion i dag för att föreslå mer ändamålsenliga regler. Huvudsyftet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2010:76 (pdf, 2009 kB)

Statens offentliga utredningar 2010:76

Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet, del 1 Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet Betänkande av Vägtrafikregisterutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

2011-01-01

Statens offentliga utredningar 2010:76 (pdf, 2524 kB)