Dokument & lagar (4 145 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:64

sou 2017 64 Detaljplanekravet Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:64 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-29

Statens offentliga utredningar 2017:64 (pdf, 4160 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:63

sou 2017 63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet Betänkande av Miljötillsynsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:63 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-29

Statens offentliga utredningar 2017:63 (pdf, 2912 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:61

sou 2017 61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott Betänkande av Frigivningsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:61 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-29

Statens offentliga utredningar 2017:61 (pdf, 1567 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:62

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 Yttrande av Kärnavfallsrådet Stockholm 2017 SOU 2017:62 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-06-22

Statens offentliga utredningar 2017:62 (pdf, 744 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:58

sou 2017 58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras Betänkande av Utredningen om amerikansk inrese- kontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) Stockholm 2017 SOU 2017:58 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers

2017-06-22

Statens offentliga utredningar 2017:58 (pdf, 2278 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:57

sou 2017 57 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen Betänkande av PNR-utredningen Stockholm 2017 SOU 2017:57 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-22

Statens offentliga utredningar 2017:57 (pdf, 3078 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:59

sou 2017 59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor Stockholm 2017 SOU 2017:59 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-20

Statens offentliga utredningar 2017:59 (pdf, 1982 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:55

sou 2017 55 En ny kamerabevakningslag Betänkande av Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd Stockholm 2017 SOU 2017:55 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-16

Statens offentliga utredningar 2017:55 (pdf, 3221 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:60

sou 2017 60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik Delbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Stockholm 2017 SOU 2017:60 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-15

Statens offentliga utredningar 2017:60 (pdf, 2725 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:56

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? Delbetänkande av Tillitsdelegationen Stockholm 2017 SOU 2017:56 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-15

Statens offentliga utredningar 2017:56 (pdf, 2041 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:50

sou 2017 50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Delbetänkande av Forskningsdatautredningen Stockholm 2017 SOU 2017:50 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-09

Statens offentliga utredningar 2017:50 (pdf, 2370 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:51

sou 2017 51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola Delbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Stockholm 2017 SOU 2017:51 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-06-08

Statens offentliga utredningar 2017:51 (pdf, 2766 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:54

sou 2017 54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-06-07

Statens offentliga utredningar 2017:54 (pdf, 2378 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:53

God och nära vård En gemensam färdplan och målbild Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård Stockholm 2017 SOU 2017:53 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-06-07

Statens offentliga utredningar 2017:53 (pdf, 1276 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:52 Slutbetänkande av Integritetskommittén

Så stärker vi den personliga integriteten Slutbetänkande av Integritetskommittén Stockholm 2017 SOU 2017:52 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-07

Statens offentliga utredningar 2017:52 Slutbetänkande av Integritetskommittén (pdf, 1627 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:49

sou 2017 49 Korre EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet Betänkande av Utbildningsdatautredningen Stockholm 2017 SOU 2017:49 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-02

Statens offentliga utredningar 2017:49 (pdf, 2504 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:47

sou 2017 47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:47 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106

2017-06-02

Statens offentliga utredningar 2017:47 (pdf, 2821 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:48

sou 2017 48 Kunskapsbaserad och jämlik vård Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård Betänkande av Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården Stockholm 2017 SOU 2017:48 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-06-01

Statens offentliga utredningar 2017:48 (pdf, 4383 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:46

sou 2017 46 Stärkt ordning och säkerhet i domstol Betänkande av Utredningen om ordning och säkerhet i domstol Stockholm 2017 SOU 2017:46 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-01

Statens offentliga utredningar 2017:46 (pdf, 1382 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:45

sou 2017 45 Ny lag om företagshemligheter Betänkande av 2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter Stockholm 2017 SOU 2017:45 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-05-31

Statens offentliga utredningar 2017:45 (pdf, 3081 kB)