Dokument & lagar (4 164 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:86

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning Betänkande av Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt Stockholm 2017 SOU 2017:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-11-07

Statens offentliga utredningar 2017:86 (pdf, 1371 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:84

sou 2017 84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Stockholm 2017 SOU 2017:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-03

Statens offentliga utredningar 2017:84 (pdf, 2083 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:83

sou 2017 83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? Betänkande av Förbränningsskatteutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-11-01

Statens offentliga utredningar 2017:83 (pdf, 9680 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:82

sou 2017 82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:82 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-26

Statens offentliga utredningar 2017:82 (pdf, 3147 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:80

sou 2017 80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet Betänkande av Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverket Stockholm 2017 SOU 2017:80 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-10-25

Statens offentliga utredningar 2017:80 (pdf, 1758 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:81

sou 2017 81 Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen Betänkande av Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen Stockholm 2017 SOU 2017:81 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-10-17

Statens offentliga utredningar 2017:81 (pdf, 2782 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:78

En sammanhållen budgetprocess Betänkande av Kommittén om en tydligare budgetprocess Stockholm 2017 SOU 2017:78 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-17

Statens offentliga utredningar 2017:78 (pdf, 728 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:77

sou 2017 77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Delbetänkande av Kommunutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:77 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-17

Statens offentliga utredningar 2017:77 (pdf, 1581 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:79

Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende Delbetänkande av Parlamentariska public service-kommittén Stockholm 2017 SOU 2017:79 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-10-16

Statens offentliga utredningar 2017:79 (pdf, 1749 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:75

sou 2017 75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet Delbetänkande av Utredningen om datalagring och EU-rätten Stockholm 2017 SOU 2017:75 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-10-11

Statens offentliga utredningar 2017:75 (pdf, 2554 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:76

sou 2017 76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel Delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:76 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-10

Statens offentliga utredningar 2017:76 (pdf, 1468 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:74

sou 2017 74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning Slutbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv Stockholm 2017 SOU 2017:74 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-10-04

Statens offentliga utredningar 2017:74 (pdf, 3988 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:73

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet Delbetänkande av Utredningen om kommunal planering för bostäder Stockholm 2017 SOU 2017:73 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-09-29

Statens offentliga utredningar 2017:73 (pdf, 1118 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:70

sou 2017 70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i Betänkande av Utlandsspioneriutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:70 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-09-28

Statens offentliga utredningar 2017:70 (pdf, 3342 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:72

sou 2017 72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Slutbetänkande av Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Stockholm 2017 SOU 2017:72 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2017-09-27

Statens offentliga utredningar 2017:72 (pdf, 2448 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:71

Bostäder på statens mark – en möjlighet? Delbetänkande av Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter Stockholm 2017 SOU 2017:71 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-09-19

Statens offentliga utredningar 2017:71 (pdf, 1044 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:68

sou 2017 68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor Slutbetänkande av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Stockholm 2017 SOU 2017:68 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2017-09-05

Statens offentliga utredningar 2017:68 (pdf, 3397 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:66

sou 2017 66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning Betänkande av Socialdataskyddsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:66 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-08-31

Statens offentliga utredningar 2017:66 (pdf, 4625 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:65

sou 2017 65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra Betänkande av Utredningen om hyressättning vid nyproduktion Stockholm 2017 SOU 2017:65 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-08-09

Statens offentliga utredningar 2017:65 (pdf, 1477 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:64

sou 2017 64 Detaljplanekravet Delbetänkande av Översiktsplaneutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:64 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-06-29

Statens offentliga utredningar 2017:64 (pdf, 4160 kB)