Dokument & lagar (4 124 träffar)

Statens offentliga utredningar 2018:35

sou 2018 35 Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar Slutbetänkande av Utredningen om kommunal planering för bostäder Stockholm 2018 SOU 2018:35 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-05-09

Statens offentliga utredningar 2018:35 (pdf, 4481 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:33

Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan Delbetänkande av Aggressionsbrottsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:33 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-05-02

Statens offentliga utredningar 2018:33 (pdf, 804 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:31

En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Betänkande av Utredningen om en rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland Stockholm 2018 SOU 2018:31 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2018-04-27

Statens offentliga utredningar 2018:31 (pdf, 1397 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:32

Ju förr desto bättre vägar till en förebyggande socialtjänst Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst Stockholm 2018 SOU 2018:32 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-24

Statens offentliga utredningar 2018:32 (pdf, 2203 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:30

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning Betänkande av Utredningen om regeländringar för vissa hemliga tvångsmedel Stockholm 2018 SOU 2018:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-04-11

Statens offentliga utredningar 2018:30 (pdf, 895 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:29

sou 2018 29 Validering i högskolan för tillgodoräknande och livslångt lärande Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015-2019 Stockholm 2018 SOU 2018:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-04-10

Statens offentliga utredningar 2018:29 (pdf, 2342 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:26 Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Några frågor i skyddslagstiftningen Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet Stockholm 2018 SOU 2018:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-05

Statens offentliga utredningar 2018:26 Delbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (pdf, 1096 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:28

sou 2018 28 En nationell alarmeringstjänst för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser Betänkande av 112-utredningen Stockholm 2018 SOU 2018:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-04-03

Statens offentliga utredningar 2018:28 (pdf, 9959 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:23

sou 2018 23 Konstnär oavsett villkor BETÄNKANDE SOU 2018:23 Konstnär oavsett villkor Betänkande av Konstnärspolitiska utredningen Stockholm 2018 SOU 2018:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-28

Statens offentliga utredningar 2018:23 (pdf, 7101 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:22

sou 2018 22 Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Betänkande av Mottagandeutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-28

Statens offentliga utredningar 2018:22 (pdf, 3165 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:25

sou 2018 25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering Betänkande av Digitaliseringsrättsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-27

Statens offentliga utredningar 2018:25 (pdf, 3667 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:24

sou 2018 24 Tid för utveckling DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN FÖR HÅLLBART ARBETSLIV ÖVER TID SOU 2018:24 Akvarellen på omslaget har målats av Agneta Frisk. Agneta är utbildad undersköterska och konstnär. Samtidigt som hon känner starkt för vårdarbetet har hon alltid haft en längtan att uttrycka sig konstnärligt. Efter

2018-03-27

Statens offentliga utredningar 2018:24 (pdf, 6151 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:20

sou 2018 20 Gräsrotsfinansiering Betänkande av Utredningen om gräsrotsfinansiering Stockholm 2018 SOU 2018:20 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2018-03-19

Statens offentliga utredningar 2018:20 (pdf, 3021 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:21

Flexibel rehabilitering Betänkande av Flexjobbutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:21 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2018-03-14

Statens offentliga utredningar 2018:21 (pdf, 892 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:18

sou 2018 18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige Betänkande av Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund Stockholm 2018 SOU 2018:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2018-03-14

Statens offentliga utredningar 2018:18 (pdf, 3179 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:17

sou 2018 17 Med undervisningsskicklighet i centrum ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling Slutbetänkande av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner Stockholm 2018 SOU 2018:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2018-03-12

Statens offentliga utredningar 2018:17 (pdf, 5279 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:16

sou 2018 16 d2 Vägen till självkörande fordon introduktion Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg Stockholm 2018 SOU 2018:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2018:16 (pdf, 8744 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:16

sou 2018 16 Vägen till självkörande fordon introduktion Del 1 Slutbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg Stockholm 2018 SOU 2018:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-03-07

Statens offentliga utredningar 2018:16 (pdf, 5402 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:19

Forska tillsammans samverkan för lärande och förbättring Betänkande av Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan Stockholm 2018 SOU 2018:19 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2018-03-06

Statens offentliga utredningar 2018:19 (pdf, 1696 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:10

sou 2018 10 d2 Myndighetsgemensam indelning författningsändringar till följd av ny landstingsbeteckning Volym 2 Slutbetänkande av Indelningskommittén Stockholm 2018 SOU 2018:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2018:10 (pdf, 3186 kB)