Dokument & lagar (14 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:12 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid : 2012-11-27 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Budgetbetänkandet (JuU1) Preliminär justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: LG, AB 3. EU-frågor 4. Inkomna

2012-11-27 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid : 2012-11-20 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektören Barbro Thorblad, Domstolsverket 2. Protokollsjustering 3. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet (JuU5) Justering Proposition

2012-11-20 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid : 2012-11-15 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (JuU4) Justering Proposition 2011/12:163 Föredragande: MK 3.

2012-11-15 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid : 2012-11-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av rikspolischefen Bengt Svenson 2. Protokollsjustering 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (JuU1y) Justering Yttrande

2012-11-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid : 2012-11-08 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information från regeringen om sekretess hos Säpo, justitieminister Beatrice Ask 2. Protokollsjustering 3. Budgeten; motioner utan anslagspåverkan (JuU1) Beredning Proposition

2012-11-08 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid : 2012-11-06 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: "Våld mot kvinnor" Överläggning Statsrådet Nyamko Sabuni m.fl. från Utbildningsdepartementet 2.

2012-11-06 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid : 2012-10-25 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektören Nils Öberg, Kriminalvården 2. Protokollsjustering 3. Att hantera brottmål effektivt (JuU2) Justering Skrivelse 2011/12:135

2012-10-25 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid : 2012-10-23 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Omedelbar justering Yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 del 1, utgiftsområde 4 och

2012-10-23 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid : 2012-10-18 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte den 25-26 oktober 2012 2. Justering av protokoll 3. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ecris)

2012-10-18 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid : 2012-10-16 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av riksåklagaren Anders Perklev 2. Protokollsjustering 3. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

2012-10-16 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:2 Torsdag 2012-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid : 2012-10-04 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012)

2012-10-04 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2012/13:1 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid : 2012-09-27 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet 2. Justering av protokoll 3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella

2012-09-27 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid : 2012-09-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3) Beredning Proposition 2011/12:156

2012-09-13 11:00:00

PM 2004-04-15 Slutrapport rörande genomförd uppföljning om användningen av yppandeförbud enligt 5 kap. 4 § och 23 kap. 10 § femte stycket rättegångsbalken Inledning samt uppföljningens genomförande Uppföljningsgruppen har under år 2003 och 2004 bedrivit ett uppföljningsprojekt rörande domstolarnas respektive

2004-04-22