Dokument & lagar (13 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:12 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid : 2012-11-29 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Överläggning om direktivförslag om tjänstepensioner KOM(2007) 603 Statsrådet Hillevi Engström m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. EU-information

2012-11-29 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid : 2012-11-20 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (AU2y) Justering Yttr. till KU Föredragande: LD 2. Forskning och innovation Fråga

2012-11-20 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid : 2012-11-15 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) Föredragning Prop. 2012/13:1, skr. 2012/13:29 och motioner Föredragande: LD och EMD 2. Justering

2012-11-15 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:9 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid : 2012-11-13 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Information från Jämställdhetsdelegationen Huvudsekreteraren Maria Hemström Hemmingsson 2. Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (AU1) Föredragning Prop.

2012-11-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid : 2012-11-08 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Information från Samhall Verkställande direktören Monica Lingegård 2. Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. (AU5) Justering Prop. 2011/12:178 och

2012-11-08 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid : 2012-11-06 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Behandling av personuppgifter vid IFAU (AU4) Justering Prop. 2011/12:176 och motion Föredragande: CH 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av

2012-11-06 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:6 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid : 2012-10-23 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Information från SCB Överdirektören Mats Wadman 2. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (AU3) Justering Prop. 2011/12:159 och motioner Föredragande:

2012-10-23 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid : 2012-10-18 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet COM(2012) 131 Statssekreteraren Bettina Kashefi Arbetsmarknadsdepartementet 2. Information från Konjunkturinstitutet Prognoschefen

2012-10-18 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:4 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid : 2012-10-16 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Information från regeringen Statsrådet Erik Ullenhag m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. Behandling av personuppgifter vid IFAU (AU4) Föredragning Prop.

2012-10-16 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:3 Torsdag 2012-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid : 2012-10-04 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (AU3) Föredragning Prop. 2011/12:159 och motioner Föredragande: LF 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4 .

2012-10-04 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid : 2012-10-02 11:00 Plats : RÖ 5-38 1. Nationell information från regeringen Statsrådet Hillevi Engström m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4 .

2012-10-02 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:1 Kallelse : Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid : 2012-09-27 10:00 Plats : RÖ 5-38 1. EU-information från regeringen - Det cypriotiska ordförandeskapet - Principer för en välfungerande arbetsmarknad (EMCO) - Utvärdering av den andra europeiska

2012-09-27 10:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid : 2012-08-28 15:00 Plats : RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2.

2012-08-28 15:00:00