Dokument & lagar (10 346 träffar)

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Tisdag 27 mars klockan

2018-03-23

Uttag 2017/18

Totalt 3847 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017 Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg M Fortkörning förbi vägarbeten Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Insatser för Östersjön Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD En ändamålsenlig

2018-03-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 3 1 2 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 3 4 4 R I R 2 0 1 8 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Den kommunala finansieringsprincipen

2018-03-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:8 (pdf, 447 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 3 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 6 8 R I R 2 0 1 8 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Räkenskapssammandraget som

2018-03-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:7 (pdf, 312 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 3 0 5 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 2 4 6 R I R 2 0 1 8 6 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Livsmedels- och läkemedelsförsörjning

2018-03-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:6 (pdf, 445 kB)

Svensk författningssamling 2018:131

2018-03-08

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 2 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 7 0 2 0 0 R I R 2 0 1 8 5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Regeringens styrning av affärsverken

2018-03-06

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:5 (pdf, 248 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D 2 0 1 8 0 2 2 1 D N R 3 1 1 2 0 1 6 1 5 8 7 R I R 2 0 1 8 4 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Återkrav av bostadsbidrag

2018-03-01

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:4 (pdf, 337 kB)

Svensk författningssamling 2018:111

2018-02-22

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 0 2 - 0 9 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 0 0 4 R I R 2 0 1 8 : 3 Härmed överlämnas enligt 9 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: För

2018-02-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:3 (pdf, 406 kB)

Svensk författningssamling 2018:90

2018-02-15

Svensk författningssamling 2018:66

2018-02-08

Svensk författningssamling 2018:58

2018-02-01

Svensk författningssamling 2018:43

2018-02-01