Dokument & lagar (709 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-11-13 TID 9.00–11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som

2010-11-13

Kulturutskottets protokoll 2008/09:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM Tisdagen den 16 december 2008 TID Kl. 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 § RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan

2009-12-16

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 Datum 2008-12-16 Tid 10.30–11.55 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat. § 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson m.fl. från Försvarsmakten/

2009-12-16

Civilutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-16 TID kl. 11.00-12.05, 12.10-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 2 december 2008. § 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket

2009-12-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:13

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Torsdagen den 4 december 2008 TID 09.00-09:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (bilaga 2). § 2 KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m. Utskottet fortsatte behandlingen

2009-12-04

Socialutskottets protokoll 2008/09:5

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-23 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Fråga om att beställa en forskningsinventering Forskningssekreterare Helene Limén från riksdagens utredningstjänst redogör kortfattat för ett förslag till inventering

2009-10-23

Trafikutskottets protokoll 2008/09:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-09-15 TID Kl. 09.45-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009. § 2 Moderniserad IKT-standardisering Vägen framåt Utskottet behandlar

2009-09-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Måndagen den 14 september 2009 TID Kl. 15.00-15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare

2009-09-14

Justitieutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM Torsdagen den 10 september 2009 TID kl. 11.00–11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 1 september 2009 justerades. § 2 Yttrande till annat utskott Utskottet behandlade frågan om yttrande till försvarsutskottet

2009-09-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM Tisdagen den 1 september 2009 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 20 augusti 2009 justerades. § 2 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder

2009-09-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:44

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:44 DATUM 2009-08-31 TID 11.00-14.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ordningsfrågor m.m. - Ordförande hälsade Johan Sehlström välkommen som extra föredragande i MJU under hösten 2009 - Utskottet beslutade

2009-08-31

Justitieutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM Torsdagen den 20 augusti 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, ämnesrådet

2009-08-20

Civilutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-08-20 TID kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 § 1 Yttrande till JuU Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet. Utskottet beslutade i enlighet

2009-08-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM Tisdagen den 18 augusti 2009 TID 14:34–14:47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av KU7y Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet

2009-08-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-08-11 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:34. § 2 Yttrande till justitieutskottet – Stockholmsprogrammet Fortsattes behandlingen

2009-08-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:43

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:43 DATUM 2009-07-09 TID 14.00-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information inför Jordbruks- och fiskeråd Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 13-14 juli 2009. §

2009-07-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:42

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:42 DATUM 2009-06-18 TID 08.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Miljödepartementet Miljöminister Andreas Carlgren lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU. § 2 Information

2009-06-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:41

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:41 DATUM 2009-06-17 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Ny suppleant och ny ersätttare Ordförande hälsade Roland Bäckman (s) välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt Jan Erik Ågren

2009-06-17

Skatteutskottets protokoll 2008/09:28

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-06-16 TID 11.00 – 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Finansdepartementet Ordföranden hälsade finansrådet Per Classon välkommen till sitt första möte med skatteutskottet. Därefter informerades och besvarades aktuella

2009-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-06-16 TID 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:33. § 2 Fråga om yttrande till justitieutskottet - Stockholmsprogrammet Behandlades

2009-06-16