Dokument & lagar (13 314 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:90

sou 2017 90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Betänkande av Utredningen om EU-bodelning Stockholm 2017 SOU 2017:90 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-11-22

Statens offentliga utredningar 2017:90 (pdf, 2628 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:89

sou 2017 89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet Delbetänkande av Utredningen om hemlig dataavläsning Stockholm 2017 SOU 2017:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-11-16

Statens offentliga utredningar 2017:89 (pdf, 4110 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:88

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik Slutbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Stockholm 2017 SOU 2017:88 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-15

Statens offentliga utredningar 2017:88 (pdf, 1690 kB)

Svensk författningssamling 2017:1019

2017-11-09

Svensk författningssamling 2017:1000

2017-11-09

Statens offentliga utredningar 2017:85

sou 2017 85 Rekrytering av framtidens domare Betänkande av Domarrekryteringsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:85 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-11-08

Statens offentliga utredningar 2017:85 (pdf, 2423 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:86

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning Betänkande av Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt Stockholm 2017 SOU 2017:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-11-07

Statens offentliga utredningar 2017:86 (pdf, 1371 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:84

sou 2017 84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Stockholm 2017 SOU 2017:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-03

Statens offentliga utredningar 2017:84 (pdf, 2083 kB)

Svensk författningssamling 2017:966

2017-11-02

Statens offentliga utredningar 2017:83

sou 2017 83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? Betänkande av Förbränningsskatteutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-11-01

Statens offentliga utredningar 2017:83 (pdf, 9680 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:82

sou 2017 82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:82 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-26

Statens offentliga utredningar 2017:82 (pdf, 3147 kB)

Svensk författningssamling 2017:937

2017-10-26