Dokument & lagar (301 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:141

Riksdagens protokoll 2008/09:141 Torsdagen den 10 september Kl. 13:00 - 16:53 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 september.  2 § Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Björn Hamilton (m) avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse.  Kammaren biföll

2009-09-10

Riksdagens protokoll 2008/09:140

Riksdagens protokoll 2008/09:140 Torsdagen den 3 september Kl. 13:00 - 16:49 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 augusti.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Fredrik Malm (fp) återtagit sin plats i riksdagen som statsrådsersättare

2009-09-03

Riksdagens protokoll 2008/09:139

Riksdagens protokoll 2008/09:139 Torsdagen den 20 augusti Kl. 13:00 - 16:35 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 augusti.  2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Liza-Maria Norlin (kd) återtagit sin plats i riksdagen från och med

2009-08-20

Riksdagens protokoll 2008/09:138

Riksdagens protokoll 2008/09:138 Torsdagen den 13 augusti Kl. 13:00 - 14:41 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 18, 22 och 23 juni.  2 § Anmälan om interpellationer Talmannen anmälde att under tiden den 30 juli–12 augusti hade 17 interpellationer framställts.  Interpellationerna

2009-08-13

Riksdagens protokoll 2008/09:137

Riksdagens protokoll 2008/09:137 Tisdagen den 23 juni Kl. 09:00 - 15:35 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 juni.  2 § Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter Till

2009-06-23

Riksdagens protokoll 2008/09:136

Riksdagens protokoll 2008/09:136 Måndagen den 22 juni Kl. 13:00 - 14:20 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 16 juni.  2 § Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hade följande skrivelse inkommit:  Till riksdagens talman  Förändringar

2009-06-22

Riksdagens protokoll 2008/09:135

Riksdagens protokoll 2008/09:135 Torsdagen den 18 juni Kl. 11:00 - 14:00 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 juni.  2 § Svar på interpellation 2008/09:563 om politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen Anf. 1 Statsrådet TOBIAS BILLSTRÖM (m): Herr talman! Kalle

2009-06-18

Riksdagens protokoll 2008/09:134

Riksdagens protokoll 2008/09:134 Onsdagen den 17 juni Kl. 09:00 - 17:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 juni.  2 § Avsägelser Talmannen meddelade att Lars Leijonborg (fp) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 17 juni.  Kammaren

2009-06-17

Riksdagens protokoll 2008/09:133

Riksdagens protokoll 2008/09:133 Tisdagen den 16 juni Kl. 09:00 - 15:40 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 juni.  2 § Nya företrädare och ersättare i Europaparlamentet Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelse:  Till Valprövningsnämnden

2009-06-16

Riksdagens protokoll 2008/09:132

Riksdagens protokoll 2008/09:132 Måndagen den 15 juni Kl. 11:00 - 22:03 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 8 och 9 juni.  2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jan Erik Ågren som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

2009-06-15

Riksdagens protokoll 2008/09:131

Riksdagens protokoll 2008/09:131 Fredagen den 12 juni Kl. 09:00 - 17:17 1 § Anmälan om kompletteringsval till utskott Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Björn Lind som suppleant i försvarsutskottet och socialförsäkringsutskottet under Magdalena Streijfferts ledighet.

2009-06-12

Riksdagens protokoll 2008/09:130

Riksdagens protokoll 2008/09:130 Torsdagen den 11 juni Kl. 10:00 - 18:02 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 5 juni.  2 § Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Roland Bäckman (s) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet.  Kammaren biföll denna avsägelse. 

2009-06-11

Riksdagens protokoll 2008/09:129

Riksdagens protokoll 2008/09:129 Onsdagen den 10 juni Kl. 09:00 - 19:09 1 § Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Jeppe Johnsson (m) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 16 augusti.  Kammaren biföll denna anhållan.  2 § Anmälan om inkomna uppteckningar

2009-06-10

Riksdagens protokoll 2008/09:128

Riksdagens protokoll 2008/09:128 Tisdagen den 9 juni Kl. 13:00 - 13:01 1 § Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Magdalena Streijffert (s) ansökt om ledighet under tiden den 7 augusti 2009–15 februari 2010.  Kammaren biföll denna ansökan.  Tredje vice talmannen anmälde att Björn Lind

2009-06-09

Riksdagens protokoll 2008/09:127

Riksdagens protokoll 2008/09:127 Måndagen den 8 juni Kl. 11:00 - 16:38 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni.  2 § Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Roland

2009-06-08

Riksdagens protokoll 2008/09:126

Riksdagens protokoll 2008/09:126 Fredagen den 5 juni Kl. 14:00 - 14:02 1 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att tisdagen den 9 juni kl. 13.00 skulle bordläggningsplenum äga rum. Tidigare aviserat interpellationssvar skulle utgå.  2 § Meddelande om partiledardebatt Talmannen

2009-06-05

Riksdagens protokoll 2008/09:125

Riksdagens protokoll 2008/09:125 Måndagen den 1 juni Kl. 13:00 - 19:41 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 20, 25 och 26 maj.  2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  Interpellation 2008/09:512 Till riksdagen   Interpellation

2009-06-01

Riksdagens protokoll 2008/09:124

Riksdagens protokoll 2008/09:124 Tisdagen den 26 maj Kl. 13:00 - 16:49 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 maj.  2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:  Interpellation 2008/09:507 Till riksdagen   Interpellation

2009-05-26

Riksdagens protokoll 2008/09:123

Riksdagens protokoll 2008/09:123 Måndagen den 25 maj Kl. 11:00 - 12:42 1 § Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 18 maj.  2 § Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade  att tisdagen den 26 maj skulle interpellationssvar börja kl.

2009-05-25

Riksdagens protokoll 2008/09:122

Riksdagens protokoll 2008/09:122 Onsdagen den 20 maj Kl. 09:00 - 22:41 1 § Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 maj.  2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att ev. interpellationssvar fredagen den 22 maj kl. 9.00 skulle utgå.  3 § Meddelande

2009-05-20