Dokument & lagar (201 träffar)

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m)

Anmälare: Fredrik Schulte, riksdagsledamot (m) Datum: 2009-09-11 Dnr 050-3445-2008/09 Begäran om granskning av ansvarigt statsråd i den förra socialdemokratiska regeringen med anledning av att felaktig information delgivits EU-nämnden rörande EU:s ledamotsstadga Ja anmäler härmed till konstitutionsutskottet

2009-09-11

KU-anmälan 2008/09:22 (050-3445-2008/09) av Fredrik Schulte (m) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp)

Anmälare: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) Datum: 2009-09-07 Dnr 050-3409-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av riksdagsbeslut gällande Rikstrafiken I Betänkande 2005/06 TU5 Moderna transporter, s 125, finns följande riksdagsbeslut: "Resenärernas möjligheter att pendla

2009-09-07

KU-anmälan 2008/09:21 (050-3409-2008/09) av Karin Svensson Smith (mp) (pdf, 39 kB)

KU-anmälan 2008/09:20 (050-3339-2008/09) av Kalle Larsson (v)

Anmälare: Kalle Larsson, riksdagsledamot (v) Datum: 2009-08-27 Dnr 050-3339-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av Tobias Billströms agerande i samband med upprättandet och uppfyllandet av återtagandeavtal med Irak Sverige och Irak undertecknade den 18 februari 2008 ett avtal om

2009-08-27

KU-anmälan 2008/09:20 (050-3339-2008/09) av Kalle Larsson (v) (pdf, 353 kB)

KU-anmälan 2008/09:19 (050-3316-2008/09) av Urban Ahlin (s)

Anmälare: Urban Ahlin, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-08-24 Dnr 050-3316-2008/09 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska ambassaden i Israel Aftonbladet publicerade en artikel om illegal organhandel i Israel på kultursidorna i måndagen

2009-08-24

KU-anmälan 2008/09:19 (050-3316-2008/09) av Urban Ahlin (s) (pdf, 140 kB)

KU-anmälan 2008/09:18 (050-3200-2008/09) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-08-05 Begäran om granskning av regeringens samråd med riksdagen rörande möjligheter för amerikanska myndigheter att ta del av hemliga uppgifter från svenska banker. Regeringen har en samrådsskyldighet med Riksdagen i frågor som ska beslutas i Europeiska

2009-08-05

KU-anmälan 2008/09:18 (050-3200-2008/09) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 87 kB)

KU-anmälan 2008/09:17 (050-2810-2008/09) av Alf Eriksson (s)

Anmälare: Alf Eriksson, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-06-12 Dnr 050-2810-2008/09 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall Riksdagen har vid ett flertal tillfällen sedan 1997 och framåt beslutat att Vattenfall ska inta en aktiv roll i omställningen av den svenska energisektorn. Detta

2009-06-12

KU-anmälan 2008/09:17 (050-2810-2008/09) av Alf Eriksson (s) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2008/09:16 (050-2663-2008/09) av Max Andersson (mp)

Anmälare: Max Andersson, riksdagsledamot (mp) Datum: 2009-05-27 Dnr: 050-2663-2008/09 Begäran om granskning av kulturministerns uttalanden om Pirate Bay-målet Enligt regeringsformen ska statsråd inte utöva ministerstyre, och domstolarnas rättstillämpning i enskilda fall vara oberoende av andra myndigheter,

2009-05-27

KU-anmälan 2008/09:16 (050-2663-2008/09) av Max Andersson (mp) (pdf, 42 kB)

KU-anmälan 2008/09:15 (050-2454-2008/09) av Fredrick Federley (c)

Anmälare: Fredrick Federley, riksdagsledamot (c) Datum: 2009-04-30 Dnr 050-2454-2008/09 Begäran om granskning av regeringens beslut om riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna och om att AP-fonderna bör verka för att de ersättningsprinciper som framgår av riktlinjerna

2009-04-30

KU-anmälan 2008/09:15 (050-2454-2008/09) av Fredrick Federley (c) (pdf, 154 kB)

KU-anmälan 2008/09:14 (050-2441-2008/09) av Allan Widman (fp)

Anmälare: Allan Widman, riksdagsledamot (fp) Datum: 2009-04-29 Dnr 050-2441-2008/09 Mellan åren 1998 - 2002 importerade Sverige krigsmateriel. Vid tidpunkten gjordes uppenbarligen bedömningen att någon tullavgift inte behövde erläggas av den svenska staten för denna import. I juli 2005 stämmer dock

2009-04-29

KU-anmälan 2008/09:14 (050-2441-2008/09) av Allan Widman (fp) (pdf, 34 kB)

KU-anmälan 2008/09:13 (050-2423-2008/09) av Hans Linde (v) och Alice Åström (v)

Anmälare: Hans Linde, ledamot i utrikesutskottet och Alice Åström, gruppledare, Vänsterpartiet Datum: 2009-04-28 Dnr 050-2423-2008/09 KU-Anmälan av dåvarande socialdemokratiska regering för deras agerande i samband med CIA:s fångtransporter med Sverige som transitland. Nya avslöjande visar att Sveriges

2009-04-28

KU-anmälan 2008/09:13 (050-2423-2008/09) av Hans Linde (v) och Alice Åström (v) (pdf, 56 kB)

KU-anmälan 2008/09:12 (050-2414-2008/09) av Tobias Krantz (fp)

Anmälare: Tobias Krantz, riksdagsledamot (fp) Datum: 2009-04-27 Dnr 050-2414-2008/09 Begäran om granskning av den dåvarande regeringens agerande med anledning av uppgifter om en hemlig fångtransport utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten på svensk mark 2005 eller 2006 Turerna kring avvisningen av

2009-04-27

KU-anmälan 2008/09:12 (050-2414-2008/09) av Tobias Krantz (fp) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2008/09:11 (050-2370-2008/09) av Josefin Brink (v)

Anmälare: Josefin Brink, riksdagsledamot (v) Datum: 2009-04-22 Dnr 050-2370-2008/09 Regeringen har i regleringsbrev 2006-12-21 för Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende budgetåret 2007 och i regleringsbrev 2007-12-19 för Arbetsförmedlingen avseende budgetåret 2008 föreskrivit att AMS respektive Arbetsförmedlingen

2009-04-22

KU-anmälan 2008/09:11 (050-2370-2008/09) av Josefin Brink (v) (pdf, 51 kB)

KU-anmälan 2008/09:10 (050-2315-2008/09) av Maryam Yazdanfar (s)

Anmälare: Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-04-17 Dnr 050-2315-2008/09 Begäran om granskning av regeringens hantering av överföringen av fången Annika Östberg till svenskt fängelse I början av april överfördes livstidsdömda Annika Östberg från ett amerikanskt fängelse till ett svenskt

2009-04-17

KU-anmälan 2008/09:10 (050-2315-2008/09) av Maryam Yazdanfar (s) (pdf, 61 kB)

KU-anmälan 2008/09:9 (050-2157-2008/09) av Morgan Johansson (s)

Anmälare: Morgan Johansson, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-04-02, inkom till konstitutionsutskottet 2009-04-03 Dnr 050-2157-2008/09 Begäran om granskning av försäljningen av aktierna i Carnegie Investment Bank AB. Under våren 2009 har konstitutionsutskottet granskat den statliga förvaltningen av

2009-04-03

KU-anmälan 2008/09:9 (050-2157-2008/09) av Morgan Johansson (s) (pdf, 51 kB)

KU-anmälan 2008/09:8 (050-1995-2008/09) av Ylva Johansson (s)

Anmälare: Ylva Johansson, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-03-11, inkom till konstitutionsutskottet 2009-03-23 Dnr: 050-1995-2008/09 Begäran om granskning av regeringens agerande vid entledigandet av generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Den 5 februari 2009 fattade regeringen beslut

2009-03-23

KU-anmälan 2008/09:8 (050-1995-2008/09) av Ylva Johansson (s) (pdf, 124 kB)

KU-anmälan 2008/09:7 (050-1979-2008/09) av Monica Green (s)

Anmälare: Monica Green, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-03-20 Dnr: 050-1979-2008/09 Begäran om granskning av regeringens beredning av proposition rörande krediter till Island. I januari i år lämnade regeringen proposition 2008/09:106 "Kredit till Island". I den föreslås att riksdagen ska bemyndiga regeringen

2009-03-20

KU-anmälan 2008/09:7 (050-1979-2008/09) av Monica Green (s) (pdf, 65 kB)

KU-anmälan 2008/09:6 (050-1978-2008/09) av Tomas Eneroth (s) och Alf Eriksson (s)

Anmälare: Tomas Eneroth och Alf Eriksson, riksdagsledamöter (s) Datum: 2009-03-20 Dnr: 050-1978-2008/09 Begäran om granskning av regeringens beredning av beslut om nya riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Den 3 juli 2008 beslutade den borgerliga

2009-03-20

KU-anmälan 2008/09:6 (050-1978-2008/09) av Tomas Eneroth (s) och Alf Eriksson (s) (pdf, 167 kB)

KU-anmälan 2008/09:5 (050-1813-2008/09) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare: Peter Hultqvist, riksdagsledamot (s) Datum: 2009-03-09 Dnr 050-1813-2008/09 Begäran om granskning av jäv och rubbat förtroende för Mats Odell Enligt tidningsuppgifter i dag 1 har statsrådet Mats Odell under fjolåret sålt sitt ägande i företaget Bellstasund AB till bolaget Valedo. Det var

2009-03-09

KU-anmälan 2008/09:5 (050-1813-2008/09) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 65 kB)

KU-anmälan 2008/09:4 (050-1647-2008/09) av Jörgen Hellman (s)

Anmälare: Jörgen Hellman, Riksdagsledamot (s) Datum: 2009-02-19 Dnr: 050-1647-2008/09 Begäran om granskning av regeringens agerande kring försök att få del av den statliga krediten för fordonsindustrin. Den 11 december 2008 presenterade regeringen i sin proposition (2008/09:95) ett krispaket för fordonsindustrin.

2009-02-20

KU-anmälan 2008/09:4 (050-1647-2008/09) av Jörgen Hellman (s) (pdf, 72 kB)

KU-anmälan 2008/09:35 (050-1434-2008/09) av Cecilia Wigström (fp)

Anmälare: Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP) Datum: 2009-01-30 Dnr: 050-1434-2008/09 Anmälan om förnyad granskning av f.d. utrikesminister Laila Freivalds agerande i samband med stängningen av en hemsida Konstitutionsutskottet anmälde i betänkande 2006/07:KU20 sin granskning av f.d. utrikesminister

2009-01-30

KU-anmälan 2008/09:35 (050-1434-2008/09) av Cecilia Wigström (fp) (pdf, 183 kB)