Dokument & lagar (13 329 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-11-22

Svensk författningssamling 2017:1019

2017-11-09

Svensk författningssamling 2017:1000

2017-11-09

Svensk författningssamling 2017:966

2017-11-02

Kommittéberättelse Fi 2017:C uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen (Fi 2017:C) Beteckning : Fi 2017:C Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-11-15 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE Lokal :

2017-11-02

Svensk författningssamling 2017:937

2017-10-26

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105

Utredningen om aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Ju 2017:13) Beteckning : Ju 2017:13 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-11-17 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 Lokal :

2017-10-26

Kommittéberättelse Ku 2017:02 utredningen, se dir. 2017:106

Utredningen Översyn av arkivområdet (Ku 2017:02) Beteckning : Ku 2017:02 Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-11-02 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt

2017-10-26

Kommittéberättelse M 2017:A

Andelsägd el (M 2017:A) Beteckning : M 2017:A Departement : Miljö- och energidepartementet Senast ändrad : 2017-11-06 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-24 Direktiv för Lokal : Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2017. Sammansättning Sekreterare:

2017-10-24

Kommittéberättelse U 2017:09 utredningen, se dir. 2017:104

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09) Beteckning : U 2017:09 Departement : Utbildningsdepartementet Senast ändrad : 2017-11-02 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104 Lokal : Utredningen

2017-10-19

Kommittéberättelse S 2017:07 utredningen, se dir. 2017:103

Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) Beteckning : S 2017:07 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-11-16 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103 Lokal : Utredningen beräknas avsluta

2017-10-19

Kommittéberättelse UD 2017:A uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

Uppdrag att utreda förutsättningarna för sammanslagna riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel (UD 2017:A) Beteckning : UD 2017:A Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2017-11-09 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för uppdraget,

2017-10-19