Dokument & lagar (12 199 träffar)

Framställning 2018/19:RS6

Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess

2018-12-12

Redogörelse 2018/19:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redogörelse 2018/19:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018 Innehåll Skrivelse till riksdagen.11 1. Organisation 11 2. Verksamheten 12 3. Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina iakttagelser inom

Sista motionsdag: 2018-11-29

Redogörelse 2018/19:JO1 (pdf, 4764 kB)

Svensk författningssamling 2018:1633

2018-11-08

Svensk författningssamling 2018:1614

2018-10-25

Framställning 2018/19:RS5

Framställning till riksdagen 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen övriga lagändringar Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen ändringar i riksdagsordningen ROlagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. och lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen. Dessutom föreslås vissa följdändringar


Utskottsberedning: KU
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-11-01

Framställning 2018/19:RS5 (pdf, 706 kB)