Dokument & lagar (36 840 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:269 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04534/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:269 av Boriana Åberg (M) Avgifter för användning av forskningsinfrastruktur Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att lärosäten ska kunna ta

Svarsdatum: 2017-11-24 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:269 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:287 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06547/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:287 av Anders Österberg (S) Kortare vårdköer Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att förkorta vårdköerna. Tillgänglighet i vården är en prioriterad fråga för regeringen. Sett över tid

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:287 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:282 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06539/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:282 av Karin Rågsjö (V) HPV-vaccin för pojkar Karin Rågsjö har frågat mig hur och när jag avser gå vidare med det underlag som Folkhälsomyndigheten har lämnat angående HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:282 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:279 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:279 av Sofia Arkelsten (M) Andelen klimatinsatser i biståndsbudgeten Sofia Arkelsten har frågat mig på vilket sätt jag kommer tydliggöra hur stor del av biståndsbudgeten som går till klimatarbete. Utvecklingssamarbete och klimatarbete

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:279 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:278 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/06506/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:278 Stressrelaterade sjukdomar av Lars Mejern Larsson (M) Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att bryta trenden med ökade stressrelaterade sjukdomar. Psykisk ohälsa är ett

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:278 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:277 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:242 av Anders Hansson (M) Synnerligen grovt vapenbrott, fråga 2017/18:246 av Roger Haddad (L) Synnerligen grovt vapenbrott samt fråga 2017/18:277 av Boriana Åberg (M) Definitionen av synnerligen grovt vapenbrott Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd, och vilken eller

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:277 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:276 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/02802/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:276 av Saila Quicklund (M) EU:s beslut att försvåra biodiesel Saila Quicklund har frågat ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och vice statsminister Isabella Lövin,

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:276 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:275 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2017/04333/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:275 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kreditkortsfakturor Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av att Konsumentverket anser att

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:275 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:274 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:274 av Thomas Finnborg (M) DNA-profiler från avlidna i spårregistret Thomas Finnborg har frågat mig om jag avser att se över polisdatalagen för att underlätta polisens utredningsarbete i samband med grova brott. Han har samtidigt uppgett att det från polishåll har framförts önskemål om att det

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:274 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:272 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02801/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:272 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Icke kraftproducerande dammar Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att undvika att icke kraftproducerande dammar rivs till följd av

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:272 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:271 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Svar på fråga 2017/18:271 av Annika Eclund (KD) Ökade kunskaper om dödfödda barn Annika Eclund har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att öka kunskaperna om dödfödda barn i Sverige, och för att minska dödstalen. Förlossningsvården är en prioriterad fråga för regeringen. Socialstyrelsen har

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Annika Eclund (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:271 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:270 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2017/18:270 av Markus Wiechel (SD) Utländsk finansiering av svenska moskéer Markus Wiechel har frågat mig om regeringen har någon kontroll över hur omfattande den utländska finansieringen av moskéer är i Sverige och om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att detta sker framöver? Det

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:270 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:267 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/04319/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:267 av Cecilia Widegren (M) Felaktigheter i folkbokföringen Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder avseende de uppdagade bristerna i folkbokföringen, och när det i sådana fall kommer

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:267 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:266 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/02786/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:266 av Jens Holm (V) Bly i flygplansbränsle Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska eller fasa ut användningen av bly i bränslet för kolvmotordrivna luftfarkoster. Jag

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:266 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:265 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/4317/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:265 av Cecilia Widegren (M) Sänkt moms och EU-rätt Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt regeringen, i motsats till remissinstanserna och Lagrådet, kommer fram till att förevisning av naturområden såsom skog

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:265 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:264 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:264 av Tomas Tobé (M) Antal outredda grova brott Tomas Tobé har frågat mig om jag har kännedom om hur många anmälda våldtäkter och andra grova brott med utpekade gärningsmän som för närvarande inte utreds av Polismyndigheten. Anledningarna till att ett ärende ligger i balans kan vara många. Balanserna

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:264 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:263 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/04293/E2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:263 av Larry Söder (KD) Dynamiska effekter i budgeten Larry Söder har frågat mig vad regeringen avser att göra för att säkerställa att negativa dynamiska effekter tydligt framgår och tas hänsyn till i statens budget. Regeringen

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Larry Söder (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:263 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:261 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01544/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:261 av Hans Wallmark (M) Patriot-systemet Hans Wallmark har frågat finansministern vilken beredskap regeringen har att skjuta till mer resurser efter att Sverige till våren 2018 får svar på FMV:s förfrågan om

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:261 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:260 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01537/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:260 av Hans Wallmark (M) Regleringsbrevet till Försvarsmakten Hans Wallmark har frågat mig om det i samband med ändringen av regleringsbrevet till Försvarsmakten gällande att se över en möjlig ökning av antalet

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:260 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:259 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2016/08708/POL Justitiedepartementet Migrationsminister och biträdande justitieminister Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:259 av Aron Modig (KD) Behovet av förstärkta insatser för ett ökat självmant återvändande Aron Modig har frågat mig vad jag och regeringen gör för att fler av de personer som

Svarsdatum: 2017-11-22 Frågeställare: Aron Modig (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:259 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 41 kB)