Dokument & lagar (10 765 träffar)

Svensk författningssamling 2017:1019

2017-11-09

Svensk författningssamling 2017:1000

2017-11-09

Svensk författningssamling 2017:966

2017-11-02

Svensk författningssamling 2017:937

2017-10-26

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:8

Sammanträdet var gemensamt med finansutskottet och behandlade endast information om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2016. Nämnden och finansutskottet informerades av H G Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten. Inga uppteckningar gjordes. Innehållsförteckning

2017-10-24

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:7

§ 1  Transport, telekommunikation och energi Statsrådet Peter Eriksson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för transport, telekommunikation och energi den 9 juni 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 18 juli 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för transport,

2017-10-20

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:6

§ 1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 19–20 oktober 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkomna till EU-nämndens sammanträde här i dag i Förstakammarsalen. Vi har en punkt på dagordningen som intresserar de flesta, och den handlar om Europeiska rådet.

2017-10-18

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:4

§ 1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 17 juli 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 7–8 september 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 oktober 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan

2017-10-13

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:5

§ 1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Heléne Fritzon Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 12–13 oktober 2017 (avseende dagordningspunkt 16 på rådets dagordning, Migration) Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Välkommen hit, statsrådet Heléne Fritzon! Vi har

2017-10-11

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:3

§ 1  Miljö Statsrådet Isabella Lövin Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 19 juni 2017 Återrapport från informellt ministermöte den 13–14 juli 2017 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 13 oktober 2017 Anf.  1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat

2017-10-06

Svensk författningssamling 2017:900

2017-09-28