Dokument & lagar (11 006 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:32

1  Allmänna frågor Statsrådet Ann Linde Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 17 april 2018 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 14 maj 2018 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Välkomna, statsrådet Ann Linde med medarbetare, till dagens EU-nämndsammanträde

2018-05-09

Svensk författningssamling 2018:506

2018-05-03

Svensk författningssamling 2018:471

2018-04-26

Svensk författningssamling 2018:396

2018-04-26

Svensk författningssamling 2018:307

2018-04-26

EU-nämndens uppteckningar 2017/18:31

Sammanträdet behandlade verksamheten i Europeiska unionen under 2017. Inga uppteckningar gjordes.

2018-04-26

Svensk författningssamling 2018:254

2018-04-19

Svensk författningssamling 2018:224

2018-04-19