Dokument & lagar (571 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-11 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:42 EU-nämndens sammanträde 2009-07-24

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-24 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 15-16 juni 2009 Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:40 EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-02 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Bilagor Till p. 1 (Ekonomiska och finansiella frågor) Från Finansdepartementet Swedish Presidency - provisional agendas for Council meetings prepared by Coreper


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:39 EU-nämndens sammanträde 2009-06-18

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-06-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:36 EU-nämndens sammanträde 2009-06-05

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-06-05 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:33 EU-nämndens sammanträde 2009-05-15

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-05-15 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:32 EU-nämndens sammanträde 2009-05-08

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-05-08 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista Utbildning, ungdom och kultur (utbildning) Utbildningsminister Jan Björklund Återrapport från ministerrådsmöte den 16 februari 2009 Information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:31 EU-nämndens sammanträde 2009-04-29

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:31 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-04-29 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:30

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-04-24 kl. 09:30 Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:28 EU-nämndens sammanträde 2009-04-03

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-04-03 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen (N3) Föredragningslista


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:27 EU-nämndens sammanträde 2009-03-27

EU-nämnden Utskick 2 2008/09:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-03-27 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen Föredragningslista Kompletterande material


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7E

Rådspromemoria 2009-06-03 Näringsdepartementet TTE-Rådets möte den 12 juni 2009 Dagordningspunkt 11 Rubrik: Lagstiftningen om oljelager - Förslag till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter Dokument: 15910/1/08 ENER 393 REV 1 Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7E (doc, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7D

Promemoria 2009-04-17 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet Marcus Nordmayer/ Annelie Mannertorn EU-nämnden, Riksdagen Rapport från TTE-rådets möte 30-31 mars 2009 1. Godkännande av den preliminära dagordningen EL anmälde en punkt under AOB om pirater till sjöss. Dagordningen i


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7D (doc, 144 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7C

Promemoria 2008-12-30 Socialdepartementet Enheten för EU- och internationell samordning (EIS) Rapport från EPSCO rådet den 16 december (hälsa) Sverige representerades vid mötet av socialminister Göran Hägglund. Sammanfattning Diskussionen om patientrörlighetsdirektivet innehöll få överraskningar.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7C (doc, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7B

Postadress Telefon E-post Square de Meeûs 30 +32 2 289 56 11 representationen.bryssel@foreign.ministry.se B - 1000 BRYSSEL Belgien Telegram: Telefax Telex: +32 2 289 56 00 Sveriges ständiga representation TELEMEDDELANDE ( ) vid Europeiska Unionen 2009-03-13 TELEMEDDELANDE (


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7B (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7A

Postadress Telefon E-post Square de Meeûs 30 +32 2 289 56 11 representationen.bryssel@foreign.ministry.se B - 1000 BRYSSEL Belgien Telegram: Telefax Telex: +32 2 289 56 00 Sveriges ständiga representation TELEMEDDELANDE ( ) vid Europeiska Unionen 2008-12-18 TELEMEDDELANDE (


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7A (doc, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA79

Postadress: Telefon: E-post: Square de Meeûs 30 +32 2 289 56 11 representationen.bryssel@foreign.ministry.se 1000 Bruxelles Besöksadress: Telefax: Square de Meeûs 30 +32 2 289 56 00 1000 Bruxelles Sveriges ständiga representation () vid Europeiska Unionen 12 maj 2009 Finanssektionen Till:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA79 (doc, 103 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA78

Annoteringar 2009-06-01 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte i Luxemburg den 9 juni 2009 Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 27 maj 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av listan över A-punkter Inga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA78 (doc, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA77

Kommenterad dagordning 2009-06-01 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte (transport, IT/Telekom, energi) den 11-12 juni 2009 1. Godkännande av dagordningen 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan TRANSPORT LUFTFART 3. Yttre förbindelser Utkast till beslut av rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA77 (doc, 142 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA76

Kommenterad dagordning rådet 2009-06-01 Socialdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet IJ2009/1133/SAM S2009/4495/EIS A2009/1887/IE Rådets möte (social- och arbetsmarknadsministrar) 16-17 december Kommenterad dagordning 1. Godkännande av den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA76 (doc, 162 kB)