Dokument & lagar (249 träffar)

Departementsserien 2008:87

Ds 2008:87 En ny Luganokonvention Justitiedepartementet Ds 2008:87 En ny Luganokonvention Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:87 (pdf, 1671 kB)

Departementsserien 2008:86

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 5 1 Promemorians lagförslag........... 7 1.1 Förslag till lag om betalningsansvar vid obehöriga transaktioner .................... 7 1.2 Förslag

2009-01-01

Departementsserien 2008:86 (pdf, 513 kB)

Departementsserien 2008:85

Ds 2008:85 Den enskildes val av rättsligt biträde Justitiedepartementet 2008 Ds försätts A5.indd 2 2008-12-05 10:48:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:85 (pdf, 673 kB)

Departementsserien 2008:84

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll......... 7 2 Författningsförslag ............. 9 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken ....... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete

2009-01-01

Departementsserien 2008:84 (pdf, 541 kB)

Departementsserien 2008:74

Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång Justitiedepartementet 2008 Ds försätts A5.indd 2 2008-10-01 13:01:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:74 (pdf, 1771 kB)

Departementsserien 2008:60

Ds 2008:60 Utvecklingen av nationalstadsparken Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2009-01-01

Departementsserien 2008:60 (pdf, 354 kB)

Departementsserien 2008:59

Innehåll 1 TU UT Sammanfattning TU UT ................ 5 2 TU UT Författningsförslag TU UT ............. 7 2 TU .1 UT Förslag TU till lag om ändring i lagen (2004:297)

2009-01-01

Departementsserien 2008:59 (pdf, 453 kB)

Departementsserien 2008:57

Ds 2008:57 Djurförbudsregister Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll .......... 5 1 Lagtext.................. 7 1.1 Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...................... 7 1.2 Förslag

2009-01-01

Departementsserien 2008:57 (pdf, 487 kB)

Departementsserien 2008:54

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Den 11 oktober 2007 beslutade chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask, att uppdra åt dåvarande kammarrätts- rådet numera hovrättsrådet Kazimir Åberg att biträda departe- mentet med att utarbeta en promemoria med överväganden av hur polisens behov

2009-01-01

Departementsserien 2008:54 (pdf, 315 kB)

Departementsserien 2008:53

Förord Regeringskansliet (Justitiedepartementet) uppdrog den 16 juni 2006 åt rättschefen Olle Abrahamsson att biträda Justitie- departementet med att utreda frågor om anordnande av allmänna sammankomster på offentlig plats (Ju 2006:I) i enlighet med vad som närmare framgick av en till beslutet fogad promemoria daterad

2009-01-01

Departementsserien 2008:53 (pdf, 350 kB)

Departementsserien 2008:52

Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2009-01-01

Departementsserien 2008:52 (pdf, 1705 kB)

Departementsserien 2008:50

Ds 2008:50 Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2009-01-01

Departementsserien 2008:50 (pdf, 468 kB)

Departementsserien 2008:49

Innehåll 1 TU UT Ärendet TU och dess beredning UT ............ 5 2 TU UT Internationell TU rättslig hjälp och utbyte av uppgifter ur kriminalregister UT .............. 7 2 TU .1 UT Internationella TU åtaganden UT

2009-01-01

Departementsserien 2008:49 (pdf, 449 kB)

Departementsserien 2008:47

Ds 2008:47 Etisk bedömning av nya metoder i vården Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:

2009-01-01

Departementsserien 2008:47 (pdf, 1196 kB)

Departementsserien 2008:42

Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder Ds 2008:42 Innehåll 1 TU UT Bakgrund TU UT ................. 7 2 TU UT Rambeslutets TU innehåll UT .............. 9 2 TU .1 UT

2009-01-01

Departementsserien 2008:42 (pdf, 739 kB)

Departementsserien 2008:37

Ds 2009:37 Nya avfallsregler Miljödepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel:

2009-01-01

Departementsserien 2008:37 (pdf, 1619 kB)

Departementsserien 2008:23

Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2009-01-01

Departementsserien 2008:23 (pdf, 1527 kB)

Departementsserien 2008:73

Ds 2008:73 Swedens third national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish implementation of the obligations of the Joint Convention Ds 2008:73 Swedens third national report under the Joint Convention on the safety of spent

2008-12-19

Departementsserien 2008:73 (pdf, 5141 kB)

Svensk författningssamling 2008:1421

2008-12-18

Svensk författningssamling 2008:1420

2008-12-18