Dokument & lagar (23 536 träffar)

Svensk författningssamling 2018:181

2018-04-05

Svensk författningssamling 2018:160

2018-04-05

Kommittédirektiv 2018:25

Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Närmare om uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur gruppvis riskbedömning av farliga ämnen ska kunna

2018-03-29

Svensk författningssamling 2018:158

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:2221

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:24

Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll,

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:23 kommittébeteckning: N 2017:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden N 2017:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om radiospektrumanvändning i framtiden dir. 2017:99Enligt utredningens

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:21 kommittébeteckning: Ju 2017:03

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen Ju 2017:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Skärpta straff Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Terroristbrottsutredningen

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:20

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Inkorporering och fortsatt transformering Relevant utredningsarbete Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare

2018-03-15

Svensk författningssamling 2018:131

2018-03-08