Dokument & lagar (28 176 träffar)

Betänkande 2017/18:UbU33


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:UbU32


Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:UbU31


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:UbU30


Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:UbU29


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:UbU28


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:UbU27


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-17

Betänkande 2017/18:UbU26


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-24

Betänkande 2017/18:UbU25


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-24

Betänkande 2017/18:UbU24


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:UbU23


Beredning: 2018-04-24 Justering: 2018-05-17

Betänkande 2017/18:UbU22


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU21


Beredning: 2018-03-13 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:UbU20


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:UbU19


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU18


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU17


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU15


Beredning: 2018-02-01 Justering: 2018-02-27

Betänkande 2017/18:TU11


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-15

Betänkande 2017/18:KU38

Delvis bifall till motion med tillkännagivande om översyn av regelverket när det gäller tystnadsplikt för tolkar. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 8
Justering: 2018-01-18 Debatt: 2018-01-31 Beslut: 2018-01-31

Betänkande 2017/18:KU38 (pdf, 731 kB)